• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas izglītības iestādēs sācies jaunais 2020./2021. mācību gads

Nacionālais attīstības plāns 2020 ERAF

Šogad skolas uzsāk jaunā, kompetencēs balstīta izglītības satura ieviešanu un  kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanu, sabalansētu ar epidemioloģisko prasību ievērošanu. Šie neierastie izaicinājumi 2020./2021. mācību gadā Rīgā būs jāīsteno 108 vispārizglītojošām skolām, kuras apmeklēs ap 69 000 skolēnu, tajā skaitā apmēram 6900 pirmklasnieki. Skolās kopumā strādās ap 7000 pedagogu.

Rīgas pilsētas pašvaldības atbildīgās amatpersonas Zinību dienā apmeklēja Rīgas Zolitūdes ģimnāziju (Ruses ielā 22) un kopā ar izglītības iestādes darbiniekiem, audzēkņiem atklāja jaunuzcelto laboratorijas korpusu, kura būvniecība pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma tika uzsākta pagājušā gada rudenī. Būvniecības darbus īstenoja būvkompānija “VELVE”. Projekta īstenošanai ir piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums.

Ēkā ar kopējo platību 3160 kvadrātmetru ir izveidota auditorija 160 apmeklētājiem, bibliotēka ar lasītavu, divas laboratoriju telpas informācijas tehnoloģiju un robotikas nodarbībām, ar iespēju tās arī apvienot. Ir arī četras mācību telpas fizikas, dabas zinību, ķīmijas un bioloģijas apguvei. Visas laboratorijas aprīkos ar modernāko mācību aprīkojumu, interaktīvām tāfelēm un mēbelēm.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors Māris Krastiņš šodien viesojās Rīgas Angļu ģimnāzijā (Zvārdes ielā 1). Skolā jau daudzus gadus tiek īstenota padziļināta angļu valoda apmācība. Šajā mācību gadā skolā mācās 1145 skolēnu. Sākoties jaunajam mācību gadam, tika atklāta jaunā piebūve, kurā izveidotas mācību telpas 7.-12. klasēm, multifunkcionāli fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabineti, auditorijas, laboratorijas un bibliotēka ar inovatīviem informācijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumiem mācību procesa nodrošināšanai. Skolas teritorijā ir atjaunota vēsturiskās Borh

erta muižas ēka, kas plānota ārpusklašu aktivitātēm. Būvdarbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma īsteno būvkompānija „Arčers”.

Rīgas Angļu ģimnāzija

Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
f64_anglugimn_20200901_150
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1 Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1 Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1 Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1 Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1 Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1 Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1 Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1 Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1 Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1 Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1 Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1 Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1 Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1 Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1 Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1 Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1 Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1 f64_anglugimn_20200901_150 Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1 Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1 Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1 Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1 Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1 Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1 Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1 Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1 Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1 Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1 Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1 Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1 Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1 Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1 Rīgas Angļu ģimnāzija galerija1
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2
01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2 01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2 01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2 01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2 01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2 01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2 01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2 01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2 01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2 01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2 01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2 01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2 01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2 01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2 01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2 01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2 01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2 01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2 01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2 01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2 01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2 01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2 01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2 01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2 01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2 01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2 01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2 01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2 01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2 01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2 01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2 01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2 01.09.2020.Rīgas Angļu ģimnāzija galerija2

Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”. Projekta mērķis ir Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu. Izbūvējot piebūvi pie ēkas Zvārdes ielā 1, veidojot ergonomisku mācību vidi, ieviešot inovatīvus IKT risinājumus, ierīkojot jaunus dabaszinātņu un matemātikas kabinetus un veidojot jaunu sporta infrastruktūru, tiks nodrošināta Rīgas Angļu ģimnāzijas izglītojamo vajadzībām atbilstoša mācību vide kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai, tādejādi sekmējot izglītības infrastruktūras attīstību un kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 4 531 975.77 euro. Būvdarbu veicējs ir SIA “Arčers” un autoruzraudzību veic SIA “Graf X”.

Zinību dienā darba cēlienam durvis vēra arī Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzijas laboratorijas korpuss – jaunbūve ar kopējo platību 2682 kvadrātmetri (Purvciema ielā 38). Tajā ir izveidota auditorija 160 apmeklētājiem, klases ar palīgtelpām, garderobi, kā arī bibliotēku un lasītavas zāli. Katrai no šīm telpām ir arī sava palīgtelpa iekārtu vai materiālu glabāšanai. Ir izveidota arī skolotāju istaba ar darba un atpūtas zonām. Otrā un trešā stāva telpas ir plānojuma ziņā gandrīz identiskas. Telpu plānojumā pamatu veido četras mācību klašu telpas – fizikas, dabas zinību, ķīmijas un bioloģijas laboratorijas ar iespēju divas no tām apvienot.

Rīgas Valsts Klasiskā ģimnāzija

Rīgas valsts Klasiskā ģimnāzija
Rīgas valsts Klasiskā ģimnāzija
Rīgas valsts Klasiskā ģimnāzija
Rīgas valsts Klasiskā ģimnāzija
Rīgas valsts Klasiskā ģimnāzija
Rīgas valsts Klasiskā ģimnāzija
Rīgas valsts Klasiskā ģimnāzija
Rīgas valsts Klasiskā ģimnāzija
Rīgas valsts Klasiskā ģimnāzija
Rīgas valsts Klasiskā ģimnāzija
Rīgas valsts Klasiskā ģimnāzija
Rīgas valsts Klasiskā ģimnāzija
Rīgas valsts Klasiskā ģimnāzija Rīgas valsts Klasiskā ģimnāzija Rīgas valsts Klasiskā ģimnāzija Rīgas valsts Klasiskā ģimnāzija Rīgas valsts Klasiskā ģimnāzija Rīgas valsts Klasiskā ģimnāzija Rīgas valsts Klasiskā ģimnāzija Rīgas valsts Klasiskā ģimnāzija Rīgas valsts Klasiskā ģimnāzija Rīgas valsts Klasiskā ģimnāzija Rīgas valsts Klasiskā ģimnāzija Rīgas valsts Klasiskā ģimnāzija

Projekts Nr. 8.1.2.0/19/I/001 “Rīgas Klasiskās ģimnāzijas Purvciema ielā 38, Rīgā, un Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas Ruses ielā 22, Rīgā, jauno dabaszinātņu korpusu izveide” tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu. Projekta mērķis ir Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas Ruses ielā 22, Rīgā un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas Purvciema ielā 38, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un tehnoloģiju risinājumu ieviešanu. Izbūvējot piebūvi pie Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas Ruses ielā 22, Rīgā un piebūvi pie Rīgas Klasiskās ģimnāzijas Purvciema ielā 38, Rīgā, veidojot ergonomisku mācību vidi, ieviešot inovatīvus IKT risinājumus un ierīkojot jaunus dabaszinātņu kabinetus, tiks nodrošināta Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas izglītojamo vajadzībām atbilstoša mācību vide kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai, tādejādi sekmējot izglītības infrastruktūras attīstību un kompetenču pieejā balstīta vispārējā izglītības satura ieviešanu. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums ir 3 592 099.08 EUR. Būvdarbu veicējs ir SIA “VELVE”.

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Rīgas Zolitūdes ģimnāzija

Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvji Zinību dienā viesojās arī Mežciema pamatskolā (Hipokrātu ielā 31). Ēkai 2018.gadā ir veikti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi – nosiltināta fasāde un jumts. Ir labiekārtota arī pieguļošā teritorija, izveidots rotaļu laukums un jauns multifunkcionālais laukums dažādām fiziskām aktivitātēm.

Rīgā darbosies arī 147 pašvaldības dibinātas pirmsskolas izglītības iestādes un 88 pirmsskolas izglītības grupas pie 16 vispārizglītojošajām skolām, kā arī 1 interešu centra. Kopskaitā pirmsskolu grupās būs vieta apmēram 26 700 bērniem. Pirmsskolās strādās ap 3500 pedagogiem.

Šogad mācības 9 Rīgas mūzikas un mākslas skolās profesionālās ievirzes programmās un interešu izglītībā apgūs vairāk nekā 4250 audzēkņu, strādās apmēram 500 pedagogi.  Jaunajā mācību gadā 10 Rīgas pašvaldības dibinātajās sporta skolās

izglītības programmas apgūs 8300 audzēkņi. Sporta skolās strādās 380 pedagogi un treneri.

2020./2021. mācību gadā Rīgas pašvaldības dibinātajos 8 bērnu un jauniešu centros dažādas interešu izglītības programmas apgūs 25 000 audzēkņi, strādās vairāk nekā 650 pedagogi. Pulciņu nodarbības bērniem tuvu dzīves vai mācību vietai nodrošinās arī Rīgas vispārējās izglītība iestādes.

Informāciju sagatavoja: Indra Vilde – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrisko attiecību vadītāja, tālr. 67026838; mob. 26708034; e-pasts: indra.vilde@riga.lv un Baiba Kantiņa – Rīgas domes Sabiedrisko attiecību projektu koordinatore, tālr. 67181181, mob. tālr.26555927, e-pasts: baiba.kantina@riga.lv.