• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas izglītības iestādēs sācies jaunais 2020./2021. mācību gads

Šogad skolas uzsāk jaunā, kompetencēs balstīta izglītības satura ieviešanu un  kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanu, sabalansētu ar epidemioloģisko prasību ievērošanu. Šie neierastie izaicinājumi 2020./2021. mācību gadā Rīgā būs jāīsteno 108 vispārizglītojošām skolām, kuras apmeklēs ap 69 000 skolēnu, tajā skaitā apmēram 6900 pirmklasnieki. Skolās kopumā strādās ap 7000 pedagogu.

Rīgas izglītības iestādēs sācies jaunais 2020./2021. mācību gads (Rīgas Angļu ģimnāzija)

f64_anglugimn_20200901_328
f64_anglugimn_20200901_327
f64_anglugimn_20200901_329
f64_anglugimn_20200901_316
f64_anglugimn_20200901_324
f64_anglugimn_20200901_314
f64_anglugimn_20200901_311
f64_anglugimn_20200901_308
f64_anglugimn_20200901_310
f64_anglugimn_20200901_304
f64_anglugimn_20200901_305
f64_anglugimn_20200901_301
f64_anglugimn_20200901_306
f64_anglugimn_20200901_299
f64_anglugimn_20200901_291
f64_anglugimn_20200901_296
f64_anglugimn_20200901_292
f64_anglugimn_20200901_235
f64_anglugimn_20200901_150
f64_anglugimn_20200901_124
f64_anglugimn_20200901_165
f64_anglugimn_20200901_084
f64_anglugimn_20200901_116
f64_anglugimn_20200901_091
f64_anglugimn_20200901_076
f64_anglugimn_20200901_057
f64_anglugimn_20200901_075
f64_anglugimn_20200901_064
f64_anglugimn_20200901_053
f64_anglugimn_20200901_040
f64_anglugimn_20200901_025
f64_anglugimn_20200901_014
f64_anglugimn_20200901_006
f64_anglugimn_20200901_005
f64_anglugimn_20200901_328 f64_anglugimn_20200901_327 f64_anglugimn_20200901_329 f64_anglugimn_20200901_316 f64_anglugimn_20200901_324 f64_anglugimn_20200901_314 f64_anglugimn_20200901_311 f64_anglugimn_20200901_308 f64_anglugimn_20200901_310 f64_anglugimn_20200901_304 f64_anglugimn_20200901_305 f64_anglugimn_20200901_301 f64_anglugimn_20200901_306 f64_anglugimn_20200901_299 f64_anglugimn_20200901_291 f64_anglugimn_20200901_296 f64_anglugimn_20200901_292 f64_anglugimn_20200901_235 f64_anglugimn_20200901_150 f64_anglugimn_20200901_124 f64_anglugimn_20200901_165 f64_anglugimn_20200901_084 f64_anglugimn_20200901_116 f64_anglugimn_20200901_091 f64_anglugimn_20200901_076 f64_anglugimn_20200901_057 f64_anglugimn_20200901_075 f64_anglugimn_20200901_064 f64_anglugimn_20200901_053 f64_anglugimn_20200901_040 f64_anglugimn_20200901_025 f64_anglugimn_20200901_014 f64_anglugimn_20200901_006 f64_anglugimn_20200901_005

Rīgas izglītības iestādēs sācies jaunais 2020./2021. mācību gads (Rīgas Angļu ģimnāzija)

f64_anglugimn_20200901_285
f64_anglugimn_20200901_280
f64_anglugimn_20200901_279
f64_anglugimn_20200901_271
f64_anglugimn_20200901_255
f64_anglugimn_20200901_237
f64_anglugimn_20200901_246
f64_anglugimn_20200901_242
f64_anglugimn_20200901_232
f64_anglugimn_20200901_228
f64_anglugimn_20200901_172
f64_anglugimn_20200901_175
f64_anglugimn_20200901_181
f64_anglugimn_20200901_178
f64_anglugimn_20200901_187
f64_anglugimn_20200901_185
f64_anglugimn_20200901_197
f64_anglugimn_20200901_206
f64_anglugimn_20200901_210
f64_anglugimn_20200901_213
f64_anglugimn_20200901_166
f64_anglugimn_20200901_169
f64_anglugimn_20200901_164
f64_anglugimn_20200901_155
f64_anglugimn_20200901_150
f64_anglugimn_20200901_141
f64_anglugimn_20200901_138
f64_anglugimn_20200901_148
f64_anglugimn_20200901_134
f64_anglugimn_20200901_126
f64_anglugimn_20200901_128
f64_anglugimn_20200901_121
f64_anglugimn_20200901_116
f64_anglugimn_20200901_285 f64_anglugimn_20200901_280 f64_anglugimn_20200901_279 f64_anglugimn_20200901_271 f64_anglugimn_20200901_255 f64_anglugimn_20200901_237 f64_anglugimn_20200901_246 f64_anglugimn_20200901_242 f64_anglugimn_20200901_232 f64_anglugimn_20200901_228 f64_anglugimn_20200901_172 f64_anglugimn_20200901_175 f64_anglugimn_20200901_181 f64_anglugimn_20200901_178 f64_anglugimn_20200901_187 f64_anglugimn_20200901_185 f64_anglugimn_20200901_197 f64_anglugimn_20200901_206 f64_anglugimn_20200901_210 f64_anglugimn_20200901_213 f64_anglugimn_20200901_166 f64_anglugimn_20200901_169 f64_anglugimn_20200901_164 f64_anglugimn_20200901_155 f64_anglugimn_20200901_150 f64_anglugimn_20200901_141 f64_anglugimn_20200901_138 f64_anglugimn_20200901_148 f64_anglugimn_20200901_134 f64_anglugimn_20200901_126 f64_anglugimn_20200901_128 f64_anglugimn_20200901_121 f64_anglugimn_20200901_116

Rīgas izglītības iestādēs sācies jaunais 2020./2021. mācību gads (Rīgas Zolitūdes ģimnāzija)

DSC09934
DSC09898
DSC09920
DSC09895
DSC09860
DSC09845
DSC09813
DSC09774
DSC03054
DSC02999
DSC03035
DSC02964
DSC02911
DSC02806
DSC02788
DSC09934 DSC09898 DSC09920 DSC09895 DSC09860 DSC09845 DSC09813 DSC09774 DSC03054 DSC02999 DSC03035 DSC02964 DSC02911 DSC02806 DSC02788

Rīgas izglītības iestādēs sācies jaunais 2020./2021. mācību gads (Rīgas Valsts Klasiskā ģimnāzija)

DSC09994
DSC00235
DSC00228
DSC00204
DSC00207
DSC00188
DSC00184
DSC00101
DSC00163
DSC00015
DSC00079
DSC00004 sm
DSC09994 DSC00235 DSC00228 DSC00204 DSC00207 DSC00188 DSC00184 DSC00101 DSC00163 DSC00015 DSC00079 DSC00004 sm

Rīgas pilsētas pašvaldības atbildīgās amatpersonas Zinību dienā apmeklēja Rīgas Zolitūdes ģimnāziju (Ruses ielā 22) un kopā ar izglītības iestādes darbiniekiem, audzēkņiem atklāja jaunuzcelto laboratorijas korpusu, kura būvniecība pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma tika uzsākta pagājušā gada rudenī. Būvniecības darbus īstenoja būvkompānija “VELVE”. Projekta īstenošanai ir piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums.

Ēkā ar kopējo platību 3160 kvadrātmetru ir izveidota auditorija 160 apmeklētājiem, bibliotēka ar lasītavu, divas laboratoriju telpas informācijas tehnoloģiju un robotikas nodarbībām, ar iespēju tās arī apvienot. Ir arī četras mācību telpas fizikas, dabas zinību, ķīmijas un bioloģijas apguvei. Visas laboratorijas aprīkos ar modernāko mācību aprīkojumu, interaktīvām tāfelēm un mēbelēm.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors Māris Krastiņš šodien viesojās Rīgas Angļu ģimnāzijā (Zvārdes ielā 1). Skolā jau daudzus gadus tiek īstenota padziļināta angļu valoda apmācība. Šajā mācību gadā skolā mācās 1145 skolēnu. Sākoties jaunajam mācību gadam, tika atklāta jaunā piebūve, kurā izveidotas mācību telpas 7.-12. klasēm, multifunkcionāli fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabineti, auditorijas, laboratorijas un bibliotēka ar inovatīviem informācijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumiem mācību procesa nodrošināšanai. Skolas teritorijā ir atjaunota vēsturiskās Borherta muižas ēka, kas plānota ārpusklašu aktivitātēm. Būvdarbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma īsteno būvkompānija „Arčers”.

Zinību dienā darba cēlienam durvis vēra arī Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzijas laboratorijas korpuss – jaunbūve ar kopējo platību 2682 kvadrātmetri (Purvciema ielā 38). Tajā ir izveidota auditorija 160 apmeklētājiem, klases ar palīgtelpām, garderobi, kā arī bibliotēku un lasītavas zāli. Katrai no šīm telpām ir arī sava palīgtelpa iekārtu vai materiālu glabāšanai. Ir izveidota arī skolotāju istaba ar darba un atpūtas zonām. Otrā un trešā stāva telpas ir plānojuma ziņā gandrīz identiskas. Telpu plānojumā pamatu veido četras mācību klašu telpas – fizikas, dabas zinību, ķīmijas un bioloģijas laboratorijas ar iespēju divas no tām apvienot.

Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvji Zinību dienā viesojās arī Mežciema pamatskolā (Hipokrātu ielā 31). Ēkai 2018.gadā ir veikti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi – nosiltināta fasāde un jumts. Ir labiekārtota arī pieguļošā teritorija, izveidots rotaļu laukums un jauns multifunkcionālais laukums dažādām fiziskām aktivitātēm.

Rīgā darbosies arī 147 pašvaldības dibinātas pirmsskolas izglītības iestādes un 88 pirmsskolas izglītības grupas pie 16 vispārizglītojošajām skolām, kā arī 1 interešu centra. Kopskaitā pirmsskolu grupās būs vieta apmēram 26 700 bērniem. Pirmsskolās strādās ap 3500 pedagogiem.

Šogad mācības 9 Rīgas mūzikas un mākslas skolās profesionālās ievirzes programmās un interešu izglītībā apgūs vairāk nekā 4250 audzēkņu, strādās apmēram 500 pedagogi.  Jaunajā mācību gadā 10 Rīgas pašvaldības dibinātajās sporta skolās izglītības programmas apgūs 8300 audzēkņi. Sporta skolās strādās 380 pedagogi un treneri.

2020./2021. mācību gadā Rīgas pašvaldības dibinātajos 8 bērnu un jauniešu centros dažādas interešu izglītības programmas apgūs 25 000 audzēkņi, strādās vairāk nekā 650 pedagogi. Pulciņu nodarbības bērniem tuvu dzīves vai mācību vietai nodrošinās arī Rīgas vispārējās izglītība iestādes.

Informāciju sagatavoja: Indra Vilde – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrisko attiecību vadītāja, tālr. 67026838; mob. 26708034; e-pasts: indra.vilde@riga.lv un Baiba Kantiņa – Rīgas domes Sabiedrisko attiecību projektu koordinatore, tālr. 67181181, mob. tālr.26555927, e-pasts: baiba.kantina@riga.lv.