• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā

Jaunajā mācību gadā Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gaida lieli izaicinājumi. Skolām jāuzsāk kompetenču pieejā balstīta izglītības satura ieviešana, jānodrošina epidemioloģiski  droša mācību procesa organizēšana, jāizvērtē resursi un jāpielāgo vide, paredzot mācības gan klātienē, gan attālināti un piedāvājot iespēju bērniem iesaistīties interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmās.
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-1
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-2
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-27
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-3
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-5
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-4
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-6
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-8
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-7
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-9
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-10
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-12
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-11
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-13
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-14
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-15
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-16
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-17
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-18
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-19
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-21
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-20
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-22
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-23
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-24
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-25
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-26
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-1 Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-2 Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-27 Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-3 Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-5 Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-4 Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-6 Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-8 Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-7 Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-9 Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-10 Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-12 Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-11 Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-13 Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-14 Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-15 Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-16 Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-17 Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-18 Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-19 Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-21 Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-20 Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-22 Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-23 Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-24 Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-25 Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem kvalitatīva un droša izglītības procesa nodrošināšanā-26
“Šis būs sarežģīts mācību gads, jo izglītības iestādēm primāri jāīsteno savs virsuzdevums – kvalitatīvas izglītības nodrošināšana, bet vienlaikus tas jāsalāgo ar epidemioloģiskajām prasībām Covid-19 ierobežošanā. Rīgas izglītības iestādes ir gatavas jaunajiem izaicinājumiem, piemeklējot savai skolai atbilstošāko Izglītības un zinātnes ministrijas rekomendēto mācību organizēšanas modeli. Savukārt pašvaldība gādās, lai iestādes varētu īstenot mācības gan klātienē, gan attālināti, nodrošinot tehnoloģiskās iespējas un sniedzot atbalstu epidemioloģisko prasību ievērošanai. Atbalsts iestādēm tiek sniegts arī apmaksājot pedagogiem veselības apdrošināšanas un kopīgi risinot skolu aktuālos jautājumus, kas šobrīd prasa jaunu un neordināru pieeju. Lai mācību gads kā izglītības pakalpojuma sniedzējam, tā saņēmējām būtu veiksmīgs, aicinu arī vecākus būt atsaucīgiem un līdzatbildīgiem, rūpējoties par bērnu izglītību un drošību”, sacīja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors Māris Krastiņš.
 
“Esmu pārliecināts, ka kopīgi ar iestāžu vadītājiem un pedagogiem ieguldītais darbs, gatavojoties jaunā mācību satura ieviešanā, kā arī iegūtā pieredze attālināto mācību īstenošanā, ir pamats tam, lai šis mācību gads noritētu pieejamas un kvalitatīvas izglītības zīmē. Apkopotie dati liecina, ka visas 108 Rīgas skolas ir gatavas uzsākt mācību procesu klātienē, vienlaikus 7.-12. klašu posmā, kombinējot to ar attālinātu mācību norisi. Par izvēlētajiem mācību procesa norises modeļiem izglītības iestādes informēs skolēnu vecākus līdz 27.augustam”, uzsver Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes priekšnieks Ivars Balamovskis.
 
Lai nodrošinātu kvalitatīvas izglītības ieguvi, pašvaldība turpinās nodrošināt virkni atbalsta pasākumu gan pirmskolās un vispārizglītojošajās skolās, gan mākslas un mūzikas skolās, kā arī sporta skolās un interešu izglītības iestādēs.
 
Pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšanai, šogad atvērta jauna pirmsskolas izglītības iestāde “Ligzdiņa” un papildu atvērtas 28 grupas, tādējādi nodrošinot papildu vietas vēl 558 mazuļiem. Rīgas pašvaldībai ir sadarbības līgumi ar 162 privātām izglītības iestādēm par pirmsskolas izglītības programmas apguvi. Šogad tika palielināts pašvaldības  līdzfinansējums un vienam bērnam vecumā no pusotra līdz četriem gadiem ir  250.61 eiro, savukārt bērnam obligātās izglītības vecumā ir 188.71 eiro liels līdzfinansējuma apmērs mēnesī.
 
Rīgas pašvaldība līdzfinansē arī privātos bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus – aukles, kuras par vienu bērnu mēnesī saņem 145.22 eiro. Rīgas pašvaldības līdzfinansējumam privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un auklēm gadā kopskaitā tiek izmaksāti vairāk nekā 20 miljoni eiro.
 
Rīgas pašvaldība no sava budžeta sedz arī pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanas izmaksas. Šim mērķim atvēlēti gandrīz 8 miljoni eiro.
 
Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora vietnieks un Būvniecības pārvaldes priekšnieks Rihards Rusins informēja, ka “2020 gadā Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēku remontdarbos ieguldīs kopumā gandrīz 50 miljonus eiro lielu finansējumu, no kuriem 25,6 miljoni ir Eiropas Savienības līdzfinansējums un paredzēts izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes uzlabošanai. Šogad dažāda veida remontdarbi ir īstenoti un līdz gada beigām tiks turpināti 61 pirmsskolas izglītības iestādē un 40 skolu ēkās. Lielākie būvniecības darbi  noritēja Rīgas Klasiskā ģimnāzijā, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā un Rīgas Angļu ģimnāzijā, kur pie skolu ēkām tika izbūvētas jaunas piebūves un dabaszinību korpusi ar jaunām laboratorijām. Dažāda veida energoefektivitātes uzlabošanas darbi augusta mēnesī tika aizsākti 63 izglītības iestādēs, kad šiem projektiem tika piešķirts finansējums no valsts budžeta aizņēmuma līdzekļiem, ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību. Ar piešķirto finansēju 13 pirmsskolas izglītības iestāžu un 19 skolu ēkām šogad nosiltinās fasādes un daļai no tām arī jumtus. Modernizēs apkures sistēmu 19 bērnudārziem un 12 skolām.”
 
Lai nodrošinātu izglītības kvalitātes paaugstināšanu un resursu lietderīgu izmantošanu, turpinās Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu tīkla optimizācija. Vairākām skolām tika mainīts izglītības tips. Viena Rīgas skola ieguva valsts ģimnāzijas statusu – Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija. Skolu tīkla optimizācijas rezultātā likvidēta Rīgas Lastādijas pamatskola, bet skolas telpas nodotas Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas sākumskolas mācību procesa nodrošināšanai. Palielināts arī to Rīgas skolu skaits, kas īsteno iekļaujošo izglītību, šobrīd tādas ir 25.
 
Šogad pirmo reizi tika rīkots apvienots kombinētais iestājpārbaudījums uz 10. klasēm 25 Rīgas vidusskolās, nodrošinot iespēju skolēniem tikai vienu reizi kārtot iestājpārbaudījumu, un ar tā rezultātiem piedalīties konkursā uzņemšanai vidusskolā.

L
ai nodrošinātu kompetencēs balstītā mācību satura ieviešanu, attālinātu mācību procesa organizēšanu, skolotāju un pedagogu digitālo prasmju uzlabošanu darbā ar tehnoloģijām, kā arī izglītības iestāžu nepārtrauktu digitālo attīstību un pilnveidi, Rīgas pašvaldība datorparka papildināšanai atvēlējusi vairāk nekā 2.4 miljonus eiro. Mācību līdzekļu iegādei Rīgas pašvaldība atvēlējusi 636 650 eiro lielu finansējumu.
 
Tāpat kā iepriekšējos, arī šajā mācību gadā Rīgas skolu 5. – 12. klašu skolēniem būs pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas, bet 1. – 4. klašu skolēniem pusdienas tiek daļēji finansētas gan no valsts, gan pašvaldības budžeta. Skolēnu ēdināšanas pakalpojuma segšanai Rīgas pašvaldība gadā piešķir vairāk nekā 9 miljoni eiro.
 
Saistībā ar COVID-19 izplatības ierobežošanu izglītības iestādēs,  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestādēm nodrošina dezinfekcijas un individuālos aizsardzības līdzekļus.
 
Ar pašvaldības finansiālu atbalstu 2020. gada jūlijā un augustā tika organizētas 190 dienas un diennakts nometnes, kuras rīkoja pašvaldības izglītības iestādes, un vienlaikus atbalstītas 42 nevalstisko organizāciju rīkotās nometnes. Kopējais pašvaldības finansējums nometņu organizēšanai šogad pārsniedza 325 000 eiro. 
 
Līdztekus nometnēm pašvaldība finansēja NVO rīkotās brīvā laika aktivitātes, kam tika atvēlēti vairāk nekā 120 000 eiro.
 
Pašvaldība nodrošina veselības apdrošināšanas polises Rīgas skolu pedagogiem, pirmsskolu pedagogiem un pedagogu palīgiem, kā arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes skolotājiem. Rīgas pašvaldība nodrošina izglītības iestāžu darbiniekiem, tajā skaitā pirmsskolas pedagogu palīgiem un tehniskajiem darbiniekiem, atlaides sabiedriskā transporta pakalpojumiem.
  
Informāciju sagatavoja: Indra Vilde – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrisko attiecību vadītāja, tālr. 67026838; mob. 26708034; e-pasts: indra.vilde@riga.lv un Baiba Kantiņa – Rīgas domes Sabiedrisko attiecību projektu koordinatore, tālr. 67181181, mob. tālr.26555927, e-pasts: baiba.kantina@riga.lv
  
Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa