• di@riga.lv
    / +371 67026138

Mežaparka Lielās estrādes pārbūves pabeigšanai nepieciešamos līdzekļus Rīgas dome varēs aizņemties Valsts kasē

Lai nodrošinātu iespēju pabeigt valstiski nozīmīga investīciju projekta – Mežaparka Lielās estrādes – pārbūvi, Rīgas pagaidu administrācija  sadarbībā ar kultūras ministru ir vienojusies ar valdību, un tā 5. maijā ir lēmusi dot iespēju pašvaldībai līdz 2022. gadam aizņemties Valsts kasē līdz 23 miljonu eiro lielu summu. Valdības lēmums ļaus pabeigt estrādes rekonstrukcijas darbus tā, lai 2021. gada vasarā  estrādē varētu droši organizēt XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus, savukārt 2023. gadā – XXVII Vispārējos Dziesmu un XVII Deju svētkus.

Kultūras ministrs Nauris Puntulis: “Mēs dzīvojam īpašā laikā – tik koncentrētu, žanriski izvērstu un telpiski savdabīgu pienesumu kā 21.gs. ievadā un simtgades kontekstā, Latvijas kultūras infrastruktūra līdz šim nav piedzīvojusi. Liepājas, Rēzeknes, Cēsu un Ventspils reģionālās koncertzāles ir jau starptautiski pamanīti notikumi. UNESCO pasaules mantojuma reģistrā ierakstītai Latvijas kora dziedāšanas tradīcijai top atbilstošs telpiskais ietvars. 2007. gada starptautiskā konkursā dzimusī ideja arī tiek īstenota ar starptautisku vērienu. Šāda mēroga akustiskā modelēšana projekta stadijā bija jauna pieredze Eiropā, bet pati Estrādes būve kļūs par vienu no Latvijas un Rīgas simboliem, kā arī cienījamu ietvaru Dziesmusvētku kustībai”.

Jau ziņots, ka, atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteiktajam, Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas dēļ XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norise no šā gada vasaras pārcelta uz nākamo – 2021. gadu. Attiecīgi Mežaparka Lielās estrādes pārbūves darbu B daļas 2.posma realizēšana pilnā apmērā veicama līdz 2022.gada beigām.

Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs Edvīns Balševics: “Man ir prieks, ka tik svarīgs jautājums, kurā virzības nebija kopš 2019. gada novembra, beidzot ir atrisināts. Izsaku pateicību valdībai par sapratni un sniegto iespēju savlaicīgi pabeigt Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijas darbus! Estrāde ir ne tikai viens no ievērojamākajiem Rīgas infrastruktūras objektiem, bet arī patriotiskāko un sirsnīgāko svētku norises vieta, kurai nākamgad jāuzņem Dziesmu un deju svētku dalībnieki no visas Latvijas. Tamdēļ rekonstrukcijas darbu veikšana noteiktos termiņos ir viena no svarīgākajām pašvaldības prioritātēm.”

Rīgas pašvaldība ir informējusi Kultūras ministriju un Latvijas Nacionālās kultūras centru, ka Mežaparka Lielās estrādes pārbūves pabeigšanai ir nepieciešams aizņēmums kopsummā līdz 23 miljoniem eiro (ietverot arī autoruzraudzību un būvuzraudzību, t.sk. PVN): 2020.gadā – 8 miljoni eiro, 2021.gadā – 14 miljoni eiro, 2022.gadā – 1 miljons eiro (lai veiktu 2021.gada nogalē veikto darbu apmaksu).

Rīgas domes Īpašuma departaments ir izstrādājis otrās kārtas otrā posma īstenošanas laika grafiku, paredzot nepieciešamos tehnoloģiskos pārtraukumus pēc faktiskās situācijas, lai nodrošinātu savlaicīgu un drošu XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norisi 2021.gadā, kā arī būvprojekta realizāciju pilnā apmērā līdz 2021.gada beigām.

Atbilstoši plānotajam būvniecības darbu grafikam šī gada aprīlis un maijs tiks veltīts būvprojekta dokumentācijas aktualizācijai un tehnisko specifikāciju sagatavošanai. Būvniecības iepirkuma norise plānota maijā, jūnijā un jūlijā.

Jūlija un augusta laikā iecerēts pabeigt būvdarbu, autoruzraudzības, būvuzraudzības līgumu noslēgšanu un saņemt būvatļaujas. Savukārt būvdarbus plānots sākt šogad augustā un turpināt arī septembrī, pēc pauzes tam tos atsākot decembrī un turpinot līdz 2021.gada maijam.

Savukārt 2021.gada jūnijā un jūlijā ir paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums, lai varētu norisināties XII Jauniešu un skolēnu dziesmu svētki.

Paredzēts, ka minētajā laika posmā būs pabeigta estrādes kupola membrāna, estrādes ēkas fasāde, estrādes ēkas tehniskās pagrīdes stāvs, pagraba stāvs, pirmais un otrais stāvs ar inženiertīkliem un iekārtām un telpu apdari, kā arī estrādes trešais un ceturtais stāvs ar inženiertīkliem un iekārtām, un saimniecības pagalma būves izbūve.

Būvdarbus plānots atkal atsākt augustā un pabeigt decembrī, šajā laikā strādājot pie saimniecības pagalma būves inženiertīkliem, iekārtām un telpu apdares, turpinot darbus estrādes ēkas trešajā un ceturtajā stāvā, un veicot to apdari. Plānoti arī darbi pie Dziesmu svētku ekspozīcijas/muzeja, Dziesmu svētku vēstures takas ekspozīcijas, paviljona rekonstrukcija un teritorijas pārbūves noteiktā apjomā.

Visbeidzot 2022.gada janvārī paredzēta objekta nodošana ekspluatācijā.

Jau ziņots, ka, atbilstoši pieejamajam finansējumam un būvniecības prasību izpildei tādā apjomā, kas ļauj daļēji ekspluatēt estrādes ēku, izstrādātais būvprojekts Mežaparka Lielās estrādes pārbūves B daļai tika sadalīts divos posmos: 1.posmā, lai nodrošinātu 2020.gadā paredzētos XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus; 2.posmā paredzot pilnu būvprojekta realizāciju 2023.gadā, lai savlaicīgi sagatavotos XXVII Vispārējiem Dziesmu un XVII Deju svētkiem. Tomēr valstīs izsludinātās ārkārtas situācijas laikā svētkus norises laiks tika pārcelts par gadu un tika grozīti arī plānotie būvniecības darbu termiņi.

Mežaparka Lielās estrādes atjaunošana aizsākās 2016.gada 11.martā, kad Rīgas pašvaldība un Latvijas Nacionālais kultūras centrs parakstīja līgumu ar Jura Pogas un Austra Mailīša arhitektu birojiem par būvprojekta izstrādi.

Informāciju sagatavoja:

Lita Kokale, Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, tālr. 67330343, e-pasts  lita.Kokale@km.gov.lv

Baiba Gailīte, Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietniece, tālr. 67181181, e-pasts baiba.gailite@riga.lv