• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izsludināts iepirkums par Mežaparka Lielās estrādes noslēdzošajiem pārbūves darbiem

Rīgas domes Īpašuma departaments ir izsludinājis iepirkumu par Mežaparka Lielās estrādes (Ostas prospektā 11, Rīgā) noslēdzošiem pārbūves darbiem jeb projekta būvniecības kārtu B2. Iepirkuma izsludināšana šajā laikā kļuva iespējama, pateicoties pašvaldības pagaidu administrācijas efektīvai un ātrai rīcībai, panākot vienošanos par aizņēmumu Valsts kasē. Tādējādi Mežaparka lielās estrādes pārbūves darbus paredzēts pabeigt ātrāk nekā sākotnēji plānots.

Izsludināts iepirkums par Mežaparka Lielās estrādes noslēdzošajiem pārbūves darbiem
Izsludināts iepirkums par Mežaparka Lielās estrādes noslēdzošajiem pārbūves darbiem
Izsludināts iepirkums par Mežaparka Lielās estrādes noslēdzošajiem pārbūves darbiem
Izsludināts iepirkums par Mežaparka Lielās estrādes noslēdzošajiem pārbūves darbiem
Izsludināts iepirkums par Mežaparka Lielās estrādes noslēdzošajiem pārbūves darbiem
Izsludināts iepirkums par Mežaparka Lielās estrādes noslēdzošajiem pārbūves darbiem Izsludināts iepirkums par Mežaparka Lielās estrādes noslēdzošajiem pārbūves darbiem Izsludināts iepirkums par Mežaparka Lielās estrādes noslēdzošajiem pārbūves darbiem Izsludināts iepirkums par Mežaparka Lielās estrādes noslēdzošajiem pārbūves darbiem Izsludināts iepirkums par Mežaparka Lielās estrādes noslēdzošajiem pārbūves darbiem

Būvniecības noslēdzošā kārtā tiks uzbūvēta estrādes ēkas stiklotā fasāde, ieklāts estrādes kupola membrānas jumts, kā arī izbūvētas estrādes ēkas iekštelpas. Tāpat šajā būvniecības kārtā izbūvēs jaunas saimniecības pagalma būves un veiks katlumājas pārbūvi, kā arī demontēs būvprojektā norādītās līdzšinējās estrādes saimniecības ēkas. Atbilstoši B2 posma būvprojektam tiks izbūvēti lietotāja inženiertīkli, kā arī pabeigs atlikušās estrādes teritorijas daļas labiekārtojumu. Šajā būvniecības kārtā ir paredzēts atjaunot vēsturisko paviljonu un ierīkot informatīvu pastaigu  taku, kā arī izveidot Dziesmu svētku ekspozīciju.

Rīgas domes Īpašuma departaments ir izstrādājis arī B2 īstenošanas laika grafiku, paredzot nepieciešamos tehnoloģiskos pārtraukumus pēc faktiskās situācijas, lai nodrošinātu savlaicīgu un drošu XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norisi 2021.gadā jūlijā, kā arī būvprojekta realizāciju pilnā apmērā līdz 2021.gada decembrim.

Lai nodrošinātu iespēju pabeigt valstiski nozīmīga investīciju projekta – Mežaparka Lielās estrādes – pārbūvi, Rīgas pagaidu administrācija vienojās ar Kultūras ministriju, un valdība 5. maijā pieņēma lēmumu, kurā pašvaldībai rada iespēju līdz 2022. gadam aizņemties Valsts kasē līdz 23 miljonu eiro lielu finansējumu. Valdības pieņemtais lēmums radīs iespēju pabeigt estrādes rekonstrukcijas darbus tā, lai 2021. gada vasarā  estrādē varētu droši organizēt XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus, savukārt 2023. gadā – XXVII Vispārējos Dziesmu un XVII Deju svētkus.

Jau ziņots, ka Rīgas pašvaldība informēja Kultūras ministriju un Latvijas Nacionālās kultūras centru par Mežaparka Lielās estrādes pārbūves pabeigšanai nepieciešamo aizņēmumu kopsummā līdz 23 miljoniem eiro (ietverot arī autoruzraudzību un būvuzraudzību, t.sk. PVN): 2020.gadā – 8 miljoni eiro, 2021.gadā – 14 miljoni eiro, 2022.gadā – 1 miljons eiro (lai veiktu 2021.gada nogalē veikto darbu apmaksu).

Atbilstoši pieejamajam finansējumam un būvniecības prasību izpildei tādā apjomā, kas ļauj daļēji ekspluatēt estrādes ēku, izstrādātais būvprojekts Mežaparka Lielās estrādes pārbūves B daļai tika sadalīts divos posmos: 1.posmā, lai nodrošinātu 2020.gadā paredzētos XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus; 2.posmā paredzot pilnu būvprojekta realizāciju 2023.gadā, lai savlaicīgi sagatavotos XXVII Vispārējiem Dziesmu un XVII Deju svētkiem. Tomēr valstīs izsludinātās ārkārtas situācijas laikā svētkus norises laiks tika pārcelts par gadu un tika grozīti arī plānotie būvniecības darbu termiņi.

Mežaparka Lielās estrādes atjaunošana aizsākās 2016.gada 11.martā, kad Rīgas pašvaldība un Latvijas Nacionālais kultūras centrs parakstīja līgumu ar Jura Pogas un Austra Mailīša arhitektu birojiem par būvprojekta izstrādi.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinatore Baiba Gailīte, tālr.67181181, e-pasts baiba.gailite@riga.lv

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa