• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas jauno laboratoriju piebūvju būvniecībā īstenoti jau 60% no iecerētiem darbiem

Nacionālais attīstības plāns 2020 ERAF

Pagājušā gada rudenī tika uzsākta Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas laboratoriju korpusa jaunbūves būvniecība. Šobrīd no iecerētajiem darbiem ir paveikti jau 60%.

Klasiskā ģimnāzija Spāru svetki

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas piebūves būvniecība tiek īstenota, lai nodrošinātu ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un tehnoloģiju risinājumu ieviešanu. Pabeidzot projektu “Rīgas Klasiskās ģimnāzijas Purvciema ielā 38, Rīgā, un Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas Ruses ielā 22, Rīgā jauno dabaszinātņu korpusu izveide”, plānots nodrošināt abu iestāžu izglītojamo vajadzībām atbilstošu mācību vidi kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai, tādējādi sekmējot izglītības infrastruktūras attīstību un kompetenču pieejā balstīta vispārējā izglītības satura ieviešanu.

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunajā ēkā ar kopējo platību 3160 kvadrātmetru ir izbūvēti pamati un sienas, kā arī izbūvēti pārsegumi un drīzumā tiks pabeigti jumta un fasādes darbi. Ir iekšējās apdares un logu un durvju montāžas darbi. Tiek uzstādīta apkures, ventilācijas un kondicionēšanās sistēmas. Visas telpas pēc tam tiks aprīkotas ar modernāko mācību aprīkojumu, interaktīvām tāfelēm un mēbelēm.

Ir izbūvēti arī ārējie, iekšējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli. Ir izbūvēts arī lifts. Paralēli norit arī teritorijas labiekārtošanas darbi.

Arī pie Rīgas Klasiskās ģimnāzijas ir paveikti apmēram 60% no laboratoriju korpusa jaunbūves būvniecības darbiem. Četru stāvu piebūvē, kuras kopējā platība ir apmēram 2700 kvadrātmetri ir plānots izveidot desmit laboratorijas un to palīgtelpas ķīmijas, fizikas, bioloģijas, dabas zinību, robotikas un informātikas mācību priekšmetu apguvei. Cokolstāva līmenī izvietos auditoriju 160 apmeklētājiem ar palīgtelpām, kuru varēs izmantot arī ārpus skolas pasākumiem, funkcionāli nodalot to no pārējā telpu apjoma. Jaunajā korpusā izveidos arī lasītavu, grāmatu glabātuvi, bibliotēku, garderobi, darba telpas skolotājiem, dažādas palīgtelpas un labierīcības visos stāvos. Visi kabineti un auditorija tiks apgādātas ar pedagogu darbam nepieciešamo aprīkojumu.

Būvdarbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma īsteno būvkompānija „VELVE”. Projekta īstenošanai ir piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums.

Projekts Nr. 8.1.2.0/19/I/001 “Rīgas Klasiskās ģimnāzijas Purvciema ielā 38, Rīgā, un Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas Ruses ielā 22, Rīgā, jauno dabaszinātņu korpusu izveide” tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu. Projekta mērķis ir Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas Ruses ielā 22, Rīgā un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas Purvciema ielā 38, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un tehnoloģiju risinājumu ieviešanu. Izbūvējot piebūvi pie Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas Ruses ielā 22, Rīgā un piebūvi pie Rīgas Klasiskās ģimnāzijas Purvciema ielā 38, Rīgā, veidojot ergonomisku mācību vidi, ieviešot inovatīvus IKT risinājumus un ierīkojot jaunus dabaszinātņu kabinetus, tiks nodrošināta Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas izglītojamo vajadzībām atbilstoša mācību vide kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai, tādejādi sekmējot izglītības infrastruktūras attīstību un kompetenču pieejā balstīta vispārējā izglītības satura ieviešanu. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums ir 3 592 099.08 EUR. Būvdarbu veicējs ir SIA “VELVE”.