• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas Angļu ģimnāzijas topošajā laboratorijas korpusā paveikti jau 60% no iecerētajiem būvniecības darbiem

Šobrīd pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top izglītojamo vajadzībām atbilstoša mācību vide, lai nodrošinātu kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesu. Jaunās piebūves būvniecībā ir paveikti jau 60% no iecerētajiem būvniecības darbiem.

Rīgas Angļu ģimnāzijas topošajā laboratorijas korpusā paveikti jau 60% no iecerētajiem būvniecības darbiem

Jaunās piebūves platība ir gandrīz 3250 kvadrātmetru un paralēli šiem darbiem pārbūvēs arī skolas ēkas esošo 1350 kvadrātmetru lielo platību, kā arī atjauno vēsturisko Borherta muižas namu, kurā norisināsies interešu izglītības mācību process gandrīz 400 kvadrātmetru lielā platībā.

Ir pabeigti lielākie būvkonstrukciju betonēšanas darbi, tajā skaitā sienu un starpsienu mūrēšanas darbi. Ir pabeigta jumta izbūve un logu montāža. Tiek izbūvēti ventilācijas stāvvadi un uzsākta ūdensvada cokolstāva ierīkošana. Piebūvē izvietota apkures sistēma un uzstādītas dzelzsbetona kāpnes. Ir pabeigti ārējā ūdensapgādes, kanalizācijas un elektroapgādes ierīkošanas darbi. Ir uzsākts darbs pie apsardzes, signalizācijas un  videonovērošanas sistēmu ierīkošanas. Tālāk turpināsies jaunās piebūves apdares darbi, durvju montāža un citu inženiertīklu izbūve.

Vasarā pilnībā tiks pabeigta jaunās piebūves fasādes montāža, kā arī esošās skolas apdare. Turpināsies teritorijas labiekārtošana, kā arī jaunās piebūves apdares darbi, durvju montāža un inženiertīklu izbūve.

Borherta muižas ēkās un tās palīgēkā ir pabeigti demontāžas un pamatu atsegšanas darbi. Tuvāko divu mēnešu laikā būvobjektā tiek plānota Borherta muižiņas jumta pārbūve un palīgēkas apdares darbi.

Vēl turpināsies arī atsevišķi teritorijas labiekārtošanas darbi. Ir jau pabeigta celiņu bruģēšana, jo siltā ziema bija ļoti labvēlīga teritorijas labiekārtošanai. Ir piegādātas un uzstādītas sporta un fiziskās atpūtas laukuma iekārtas. Bērnu rotaļu laukumos uzklāts gumijas mulčas segums, bet stadionā pilnībā uzklāts asfalta segums. Pirms šo labiekārtošana darbu veikšanas, teritorijā tika sakārtoti ārējie ūdens, kanalizācijas un siltuma tīkli. Skolas teritorijā ir uzstādīti jauni apgaismojuma stabi un gaismekļi.

Būvdarbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma īsteno būvkompānija „Arčers”, bet autoruzraudzību veic uzņēmums „Graf X”.

Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”. Projekta mērķis ir Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu. Izbūvējot piebūvi pie ēkas Zvārdes ielā 1, veidojot ergonomisrku mācību vidi, ieviešot inovatīvus IKT risinājumus, ierīkojot jaunus dabaszinātņu un matemātikas kabinetus un veidojot jaunu sporta infrastruktūru, tiks nodrošināta Rīgas Angļu ģimnāzijas izglītojamo vajadzībām atbilstoša mācību vide kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai, tādejādi sekmējot izglītības infrastruktūras attīstību un kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 4 531 975.77 euro. Būvdarbu veicējs ir SIA “Arčers” un autoruzraudzību veic SIA “Graf X”.

Nacionālais attīstības plāns 2020 ERAF