• di@riga.lv
    / +371 67026138

Vēl mēnesi jaunieši ir aicināti iesniegt savas idejas konkursam “Manas idejas top Rīgā”

Rīgas domes Īpašuma departaments, sakarā ar ārkārtas situāciju valstī  pagarināja pieteikšanās termiņu konkursam “Manas idejas top Rīgā” līdz 8.maijam. Tāpēc vēl mēnesi Rīgas skolu audzēkņi ir aicināti  izrādīt savu iniciatīvu un līdzdalību Rīgas pilsētvides veidošanā un iesniegt savas idejas konkursā.

Rīgas izglītības iestāžu audzēkņi ir aicināti radīt vienu vai vairākas idejas Rīgas pilsētvides pilnveidošanai. Tā var būt ideja par funkcionālu un estētisku pilsētvides dizainu, piemēram, mākslas un vides objektu, apgaismojumu, ēku fasādes krāsojumu. Konkursā var iesniegt idejas arī par dabas vai sabiedrībai pieejamu teritoriju attīstīšanu vai to apzaļumošanu, piemēram, parku vai skvēru labiekārtojumu – soliem, rotaļu iekārtām vai radošiem, dabai draudzīgiem vides objektiem.

Ideju konkursam var radīt individuāli vai autoru grupa līdz četrām personām. Iesūtītos darbus vērtēs Rīgas domes Īpašuma departamenta izveidota komisija, kura noteiks trīs labāko darbu autorus. Šogad ir izsludināts arī balvu fonds, kurā labākā darba autoram ir iespēja saņemt naudas balvu trīs simts eiro apmērā, kā arī iespēja savā vasaras brīvlaikā savu ideju realizēt.

Jaunieši savas idejas ir aicināti iesniegt līdz 8. maijam plkst.16.00.  Iesniedzot idejas klātienē Rīgas domes Īpašuma departamentā, Riharda Vāgnera ielā 3, Rīgā (ievietojot tās speciāli paredzētā dokumentu kastē) vai arī nosūtīt tās pa pastu ar norādi “Dokumenti ideju konkursam “Manas idejas top Rīgā” vai arī elektroniski uz e-pastu di@riga.lv .

Konkursa rezultāti tiks paziņoti 29.maijā.

Plašāka informācija par konkursu: https://id.riga.lv/2020/01/21/aicinam-rigas-skolu-audzeknus-piedalities-ideju-konkursa-manas-idejas-top-riga/

Informāciju sagatavoja: Baiba Gailīte, Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietniece, tālr. 67181181, e-pasts baiba.gailite@riga.lv