• di@riga.lv
    / +371 67026138

ALT/BAU – Projekta tematiskā tikšanās Rumānijā

No 18.septembra līdz 19.septembrim notika Projekta ceturtais starptautiskais seminārs, kurā projekta partneriem bija iespēja iepazīties ar Rumānijas pilsētas Konstancas labo praksi, kurā pilsētas vadība ir fokusējusies uz pilsētas vēsturiskās pussalas centra revitalizāciju. Šis fokuss uz pilsētas vēsturisko pussalas centru noteikts apzināti, jo tieši šajā pilsētas daļā ir izteikti daudz degradētu īpašumu, kā rezultātā ir būtisks iedzīvotāju zudums šajā teritorijā un nepievilcīga vide tūristiem.

ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Rumānijā
ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Rumānijā
ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Rumānijā
ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Rumānijā
ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Rumānijā
ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Rumānijā
ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Rumānijā
ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Rumānijā
ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Rumānijā ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Rumānijā ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Rumānijā ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Rumānijā ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Rumānijā ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Rumānijā ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Rumānijā ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Rumānijā

Šīs problēmas risināšanā pilsētas pašvaldība veica vairākus nozīmīgus soļus. Kā pirmais solis bija izveidot virtuālo urbāno plānošanas datubāzi, kurā tika uzskaitītas visas šajā pilsētas rajonā esošās ēkas (datubāze sastāv no visas informācijas par katru ēku un kontakta iespējām ar tās īpašnieku). Konstancas pilsētas pašvaldība šo kartēšanas un datubāzes ideju aizguva no Rīgas pilsētas pašvaldības izveidotās grausti.riga.lv datubāzes. Kā viena no interesantākajām atziņām ir tā, ka šī datubāze tika izveidota uz pilsētas pašvaldības policijas iegūtās informācijas pamata, kas ievāca visu nepieciešamo informāciju patrulējot degradētajās pilsētas teritorijās, veica ēku vizuālo apsekošanu no ielas puses un informāciju nodeva pilsētas plānošanas darbiniekiem, kas arī veidoja šo datubāzi. Papildus tiek plānots , ka nākotnē Konstancas pašvaldības policija būtu arī tiesīga izrakstīts administratīvā pārkāpuma protokolus vidi degradējošo un apdraudošo būvju vai teritoriju īpašniekiem (Administratīvā soda aprēķina sistēma sastāvētu no izveidotas formulas, kas būtu 300-500% no nekustamā īpašuma nodokļa summas).

Patreiz Konstancas pašvaldībai jau ir izveidota pilnvērtīga šīs pilsētas vēsturiskās pussalas ēku datubāze, kas pilsētas vadībai dod skaidru un saprotamu informāciju par šajā teritorijā esošajām ēkām, problēmām un kvartāliem, kam pilsētas atbalsts nepieciešams ātrāk. Līdzīgi kā Rīgas pilsētas pašvaldībā, Konstancas pašvaldībā ir izveidota līdzfinansējuma programma, kas šobrīd ir fokusēta uz pašvaldībai piederošām ēkām, bet ir plānots šo līdzfinansējumu paplašināt arī uz privātpersonām piederošām ēkām. Ar Rīgas pilsētas pašvaldības pieredzi līdzfinansējumu ēku kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanā Konstancas projekta partneri iepazinās, kad piedalījās vizītē Rīgā. Papildus šajā starptautiskajā seminārā tika turpināts plānotais diskusiju bloks “Īpašnieku apzināšana, aktivizēšana un atbalstīšana” un “Potenciālo pircēju un investoru apzināšana, aktivizēšana un atbalstīšana.” Šo diskusiju laikā tika gūta vērtīga pieredze identificējot īpašnieku tipus (pasīvie, aktīvie, izvairīgie, utt.), kā arī investoru tipus (vietējie, ārvalstu, spekulētāji, utt.) Nākamā starptautiskā tematiskā sapulce notiks Vācijas pilsētā Konstancā no 2.decembra līdz 3.decembrim, kurā tiks apskatīts 2019.gadā paveiktais un nostādīti mērķi nākamajam projekta gadam.

Kas ir URBACT?

URBACT dod iespēju pilsētām sadarboties, lai izstrādātu jaunus un ilgtspējīgus risinājumus galvenajām pilsētu urbānajām problēmām caur tīklošanos, dalīšanos pieredzē un kapacitātes celšanu urbānajiem praktiķiem. URBACT ir finansēts no Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas savienības partnervalstīm un dalībvalstīm kopš 2002.gada.

Kas ir ALT/BAU?

ALT/BAU ir pārneses tīkls, kas koncentrējas uz alternatīvām stratēģijām Eiropas pilsētu centrālajos un vēsturiskajos rajonos, lai aktivizētu neizmantotās un degradētās ēkas, kas par tādām kļuvušas demogrāfisku, ekonomisku un sociālu apstākļu dēļ. Šī pārneses tīkla vadošais partneris ir Kemnicas pilsēta Vācija, kas ir atzīta kā labās prakses pilsēta tīklā, kuras pamatā ir Kemnicas pilsētas izveidotā aģentūra “Mājokļu aģentūra sarūkošām pilsētām”. Pārneses tīkla mērķis ir tā partnerpilsētās izveidot pielidzinātu līdzīgu aģentūru kā Kemnicas pilsētā. Šī Kemnicas piekoptā prakse, kas izrādījusies kā veiksmīgs instruments, lai proaktīvi savienotu pilsētas administratīvās institūcijas, ēku īpašniekus, investorus un lietotājus, lai uzsāktu ilgtspējīgu un resursu ietaupošu attīstību. Tīkla partneri ir Konstanta (Rumānija), Rīga (Latvija), Ribņika (Polija), Seraņa (Beļģija), Turīna (Itālija) un Vilafrankadelpenjē (Spānija).