• di@riga.lv
    / +371 67026138

Zināmi ideju konkursa “Manas idejas top Rīgā” uzvarētāji

Zināmi Rīgas domes Īpašuma departamenta izsludinātā Rīgas izglītības iestāžu 8.-11. klašu audzēkņu ideju konkursa “Manas idejas top Rīgā” rezultāti.

Grupu darbu laureāti

Zināmi ideju konkursa "Manas idejas top Rīgā" uzvarētāji grupu darbu laureāti
Zināmi ideju konkursa "Manas idejas top Rīgā" uzvarētāji grupu darbu laureāti
Zināmi ideju konkursa "Manas idejas top Rīgā" uzvarētāji grupu darbu laureāti
Zināmi ideju konkursa "Manas idejas top Rīgā" uzvarētāji grupu darbu laureāti
Zināmi ideju konkursa "Manas idejas top Rīgā" uzvarētāji grupu darbu laureāti
Zināmi ideju konkursa Zināmi ideju konkursa Zināmi ideju konkursa Zināmi ideju konkursa Zināmi ideju konkursa

Individuālo darbu laureāti

Zināmi ideju konkursa “Manas idejas top Rīgā” uzvarētāji - Individuālo darbu laureāti
Zināmi ideju konkursa “Manas idejas top Rīgā” uzvarētāji - Individuālo darbu laureāti
Zināmi ideju konkursa “Manas idejas top Rīgā” uzvarētāji - Individuālo darbu laureāti
Zināmi ideju konkursa “Manas idejas top Rīgā” uzvarētāji - Individuālo darbu laureāti Zināmi ideju konkursa “Manas idejas top Rīgā” uzvarētāji - Individuālo darbu laureāti Zināmi ideju konkursa “Manas idejas top Rīgā” uzvarētāji - Individuālo darbu laureāti

Par pirmās vietas ieguvēju komisija apstiprināja Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas audzēknes Diānas Vanagas radīto darbu “Aleksandra Čaka ielas apzaļumošana”. Idejas autore savā darba pieteikumā norāda, ka “katru dienu dodoties uz skolu, braucu garām Aleksandra Čaka ielas Jūgendstila mājām, kuras bieži atrodas bēdīgā stāvoklī. Zinu, ka Rīgas domes nevar piespiest katru mājas īpašnieku sakopt savu namu, tāpēc, lai padarītu A. Čaka ielu pievilcīgāku, ierosinu ierīkot puķu dobes, kuras būs paceltas gaisā ar stabu palīdzību, kā redzams zīmējumā. Puķu dobes var papildināt ar soliņiem. Ideju var izmantot arī jebkurai citai ielai, kurai nepieciešams uzlabot vizuālo stāvokli un ir pietiekami daudz vietas uz ietves.”

Otro vietu, individuāli izstrādāto darbu kategorijā, ieguva Annika Mona Stahovska no Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas darbs ar nosaukumu “Rudens sapnis”. “Mana ideja ir uzstādīt parkos soliņus un dekorus sēņu formās, jo mēs, latvieši, varam lepoties ar tām. Soliņi radītu bērnos zinātkāri, un viņi varētu mācīties sēņu nosaukumus, kā arī vai tās ir indīgas vai nē. Jebkurš tos varētu izmantot kā atpūtas vietu, un soliņi būtu krāsains un interesants dekors iedzīvotāju ikdienā, ” savā pieteikumā norāda autore.

Savukārt trešo vietu šajā kategorijā ieguva Katrīnas Lības Miezes darbs “Salabotā pils”. Ideja paredz, ka tiek “izveidota mozaīka uz sienas, kurā attēlots mežs, upe un Gaismas pils. Atore norāde, ka “Mozaīku jāveido no materiāliem, kas vairāk nav izmantojami sadzīvē, kā piemēram, saplēsti trauki, nevajadzīgas vai vairāk nelietoti keramikas trauki un vāzes, u.c. Cilvēki materiālus varētu atnest uz kādu vietu, tādējādi piedalīties Rīgas labiekārtošanā. Dabas resursi ir ierobežoti, tāpēc labāk ir izmantot traukus vēl kādā citā veidā, nevis tos mest ārā.”

Arī grupu darbu kategorijā konkursa komisija izvēlējās trīs labākos darbus. Par pirmās vietas laureātu atzina Āgenskalna Valsts ģimnāzijas audzēkņu Amandas Kaufmanes un Reinija Tukmaņa ideju “Students + motivācija = draugi”, kuras mērķis ir veicināt motiivāciju, uzlabot veselību, mazināt pasivitāti, Rīgas jauniešos, izveidojot medernus, inovatīvus un praktiskus mācību galdus Rīgas parkos.

Par otrās vietas ieguvēju šajā kategorijā izvirzīja Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas Sanijas Ģēģeres un Kerijas Krūmiņas darbu “Rīga zum”, kas paredz labiekārtot un atjaunot Rīgas Centrālās stacijas peronus. Autores norāda, ka “apzaļumot un atjaunot peronus, lai padarītu košāku un patīkamāku daudzu cilvēku dienas sākumu. Šobrīd peroni bojā Vecrīgas kopskatu ar noplukušo izskatu. Mēs vēlamies tos atdzīvināt, iestādot kokus, puķes, piesaistot māksliniekus, kuri apgleznotu ārtelpu.”

Trešo vietu šajā kategorijā ieguva ideja ar nosaukumu “Jāņa vārti”, kuras autori ir Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas audzēkņi Arvīds Liepiņš un Andris Tuigins: “Mūsuprāt, būtu interesanti atpūtas zonās veidot dažādus “vārtus”, kurus nosaukt stipros latviešu vārdos – Toma vārti, Laimas vārti, Māras vārti, Jurģa vārti, Jāņa vārti, Miķeļa vārti, Mārtiņa vārti. Katros “vārtos” ir kāda aktivitāte, kas zināmā mērā var tikt saistīta ar gadskārtām.”

Konkursā kopumā tika iesniegti 29 darbi, kurus radījuši 40 Rīgas izglītības iestāžu audzēkņi.

Lai veicinātu Rīgas pilsētas izglītības iestāžu skolēnu iniciatīvu un līdzdalību Rīgas pilsētvides veidošanas procesos, un, lai rastu idejas Rīgas pilsētvides pilnveidošanai Rīgas domes Īpašuma departaments š.g. 27.martā starp Rīgas izglītības iestāžu 8.-11.klašu audzēkņiem izsludināja ideju konkursu “Manas idejas top Rīgā”. Tā varēja būt ideja par funkcionālu un estētisku pilsētvides dizainu, piemēram mākslas un vides objektu, apgaismojumu, ēku fasādes krāsojumu. Konkursā varēja iesniegt idejas arī par dabas vai sabiedrībai pieejamu  teritoriju attīstīšanu vai to apzaļumošanu, piemēram parku vai skvēru labiekārtojumu  – soliem, rotaļu iekārtām vai radošiem, dabai draudzīgiem vides objektiem.

Konkursa “Manas idejas top Rīgā” rezultāti tiks publicēti Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā www.rdid.lv.

Informāciju sagatavoja:

Baiba Gailīte, Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītā vietniece, e-pasts: baiba.gailite@riga.lv