• di@riga.lv
    / +371 67026138

Konkursā „Manas idejas top Rīgā” saņemtas 40 Rīgas skolu audzēkņu idejas

Lai veicinātu Rīgas izglītības iestāžu skolēnu iniciatīvu un līdzdalību Rīgas pilsētvides veidošanas procesos un rastu jaunas idejas, Rīgas domes Īpašuma departaments izsludināja Rīgas izglītības iestāžu 8. – 11. klašu audzēkņiem konkursu „Manas idejas top Rīgā”. Konkursā tika iesūtītas 40 Rīgas skolu audzēkņu idejas.

Konkursā ideju varēja radīt individuāli vai autoru grupa līdz četrām personām. Iesūtītos darbus līdz 15. maijam izvērtēs Rīgas domes Īpašuma departamenta izveidota komisija, kura atlasīs trīs labākos individuālos darbus, kā arī trīs labākos autoru grupu darbus un noteiks arī pirmo vietu ieguvējus. Labāko darbu autoriem būs iespēja vasaras brīvlaikā, iespēju robežās, savu radīto ideju arī īstenot.

27. martā Rīgas izglītības iestāžu audzēkņi tika aicināti radīt vienu vai vairākas idejas Rīgas pilsētvides pilnveidošanai. Tā varēja būt ideja par funkcionālu un estētisku pilsētvides dizainu, piemēram, mākslas un vides objektu, apgaismojumu, ēku fasādes krāsojumu. Konkursā varēja iesniegt idejas arī par dabas vai sabiedrībai pieejamu teritoriju attīstīšanu vai to apzaļumošanu, piemēram, parku vai skvēru labiekārtojumu – soliem, rotaļu iekārtām vai radošiem, dabai draudzīgiem vides objektiem.

Konkursa „Manas idejas top Rīgā” rezultāti līdz 15. maijam tiks publicēti Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā: www.rdid.lv

Plašāka informācija par konkursu ir publicēta mājas lapā: www.rdid.lv

Informāciju sagatavoja: Baiba Gailīte, Rīgas domes Īpašuma departamenta Komunikācijas nodaļas vadītāja, mob. tālr.: 26555927; e-pasts: baiba.gailite@riga.lv

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa