• di@riga.lv
    / +371 67026138

Četrus pilsētas graustus sakārtos piespiedu kārtā, divus nojauks

Četrus pilsētas graustus sakārtos piespiedu kārtā, divus nojauks
Četrus pilsētas graustus sakārtos piespiedu kārtā, divus nojauks
Četrus pilsētas graustus sakārtos piespiedu kārtā, divus nojauks
Četrus pilsētas graustus sakārtos piespiedu kārtā, divus nojauks
Četrus pilsētas graustus sakārtos piespiedu kārtā, divus nojauks
Četrus pilsētas graustus sakārtos piespiedu kārtā, divus nojauks Četrus pilsētas graustus sakārtos piespiedu kārtā, divus nojauks Četrus pilsētas graustus sakārtos piespiedu kārtā, divus nojauks Četrus pilsētas graustus sakārtos piespiedu kārtā, divus nojauks Četrus pilsētas graustus sakārtos piespiedu kārtā, divus nojauks

Šodien, 18.februārī, Rīgas domes Īpašuma komitejas sēdē deputāti apstiprināja četrus lēmumus par būvju sakārtošanu piespiedu kārtā. Tie ir grausti  Pulkveža Brieža ielā 10, Brīvības ielā 88, Vīlandes ielā 11 un Alberta ielā 6.

Grausta Pulkveža Brieža ielā 10 īpašniece ir SIA ALPS Real Estate.  Nams eklektisma stilā Pulkveža Brieža ielā 10 tapis pēc Edmunda fon Trompovska projekta 1904. gadā. Ēka jau vismaz 10 gadus nav apdzīvota un būves tehnisko stāvokli var raksturot kā neapmierinošu, pie kam sliktā stāvoklī esošie balkoni un drūpošais apmetums rada bīstamību garāmgājējiem. Lēmums par sakārtošanu paredz trīs mēnešu laikā no nepieciešamās būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas Rīgas pilsētas būvvaldē, bet ne vēlāk kā trīspadsmit mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas, uzsākt būvdarbus, ēku pilnīgi sakārtojot ne vēlāk kā 19 mēnešu laikā.

Ēka Brīvības ielā 88 ir klasificēta kā B kategorijas grausts, neskatoties uz to, ka ēkas pirmajā stāvā tiek veikta komercdarbība. Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Oļegs Burovs norāda, ka ēkām, kuras tiek apdzīvotas vai, ja tajās izvietoti, piemēram, veikali, departamentam nav pienākums un tiesību pieprasīt no apsaimniekotāja tajās veikt apsekošanu. Pēc ēkas uzcelšanas 1910. gadā, tā bijusi viena no lielākajām dzīvojamajām ēkām Rīgā (paredzēta 400 cilvēkiem). Nama pirmais stāvs viscaur bija pielāgots tirdzniecībai un tā iekšpagalmā ilgus gadus pastāvējusi tā saucamā Ozoliņa pasāža. Tagad, neskatoties uz izmantoto pirmo stāvu, vispārējais grausta stāvoklis ir neapmierinošs. Lēmums par piespiedu sakārtošanu paredz ne vēlāk kā divdesmit divu mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas uzsākt sakārtošanas būvdarbus atbilstoši saņemtajai būvatļaujai.

Vēl šorīt pirms šodienas komitejas sēdes, grausta Vīlandes ielā 11 īpašnieki informēja RD Īpašuma departamentu, ka ir gatavi sakārtot savu īpašumu un ir iesnieguši fasādes sakārtošanas apliecinājuma karti.

Ēka Alberta ielā 6 ir privātpersonai piederošs 1903. gadā celts jūgendstila nams, kura arhitekts ir slavenais Mihails Eizenšteins. Šobrīd tas atzīts par B kategorijas graustu.  Attiecībā uz graustu  Alberta ielā 6 saņemta arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vēstule, kurā norādīts, ka tas ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis un atrodas Rīgas pilsētas vēsturiskajā centrā, kā arī pieder UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojumam. Taču, ņemot vērā būvju neapmierinošo stāvokli, inspekcija norādījusi, ka ēkai steidzami nepieciešami glābšanas un atjaunošanas darbi.

Rīgas domes Īpašuma komiteja atbalstīja arī lēmumprojektus par divu graustu nojaukšanu –Lēdurgas ielā 6 un Vietalvas ielā 2.  Visi apstiprinātie lēmumprojekti stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas Rīgas domes sēdē.