• di@riga.lv
    / +371 67026138

Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā

Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā
Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā
Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā
Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā
Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā
Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā
Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā
Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā
Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā
Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā
Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā
Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā
Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā
Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā
Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā
Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā
Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā
Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā Akmeņu ielas 17 iedzīvotājiem pašvaldība piedāvās pagaidu mājvietas un palīdzību jaunas atrašanā

Šodien, 18. februārī, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Oļegs Burovs sasauca atkārtotu atbildīgo pašvaldības iestāžu – RD  Īpašuma departamenta, RD Mājokļu un vides departamenta un RD Labklājības departamenta – sanāksmi, kurā lēma par VUGD depo ēkā Akmeņu ielā 17 mītošiem iedzīvotājiem.

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Oļegs Burovs: “Pašvaldības sociālo palīdzību iedzīvotāji var saņemt, ja viņi vēršas pēc šīs palīdzības. Tāpēc aicinu šajā ēkā mītošos būt atbildīgiem par savām tiesībām un nodrošināt sevi un savus līdzcilvēkus ar šo atbalstu. Šobrīd galvenais ēkas valdītājs ir VUGD, tomēr pēc ēkas atbrīvošanas, pajumte un komunālie pakalpojumi bez tiesiska pamata ēkā mītošiem iedzīvotājiem tiks nodrošināta līdz 1.jūlijam.”

Šobrīd ēkā ir deklarētas 24 personas. No 15 namā esošajiem dzīvokļiem apdzīvoti ir 7. Apsekojot mājokļus, dienesta pārstāvji satikuši gan ģimenes ar maziem bērniem, gan vientuļos pensionārus, gan cilvēkus ar invaliditāti. Visi iedzīvotāji ir informēti par Rīgas Sociālā dienesta palīdzības iespējām. Tomēr tikai viena persona ir vērsusies dienestā, lai noformētu maznodrošinātā statusu.

“VUGD ēkā mītošiem iedzīvotājiem pašvaldība var piedāvāt pagaidu mājvietu un palīdzību jaunas atrašanā. Dienests var piedāvāt arī pansijas pakalpojumus, dzīvokļa pabalstu un cita veida palīdzību. Lai šo palīdzību saņemtu, iedzīvotājiem ir jāvēršas pie mums,” sanāksmē informēja Rīgas Sociālā dienesta vadītājs Ervins Alksnis.

Rīgas domes Mājokļu departaments sanāksmē informēja, ka astoņas ēkā mītošās ģimenes ir vērsušās departamentā ar lūgumu atrisināt jautājumu par dzīvesvietu pēc tam, kad VUGD atbrīvos vēsturiskās telpas. Šobrīd šis jautājums tiek izvērtēts. Ēkā kopumā ir piedeklarējušās 24 personas, no kurām 8 personas ir pārdeklarējošas, bet pret 5 uzsāktas administratīvas lietas par deklarētās vietas anulēšanu.

Nekustamais īpašums Akmeņu ielā 17, Rīgā, ir Rīgas pilsētas pašvaldībai vēsturiski piederošs īpašums un Zemesgrāmatā reģistrēts 1998. gadā. Nekustamā īpašuma sastāvā ir zemes gabals ar kopējo platību 5041 m²

ar VUGD depo ēku, četrām palīgceltnēm un atsevišķām pagalma izbūvēm.

VUGD depo ēka ir būvēta apmēram 1910. gadā kā ugunsdzēsības depo ar dzīvojamajām telpām personālam. Saskaņā ar 1998. gada tehniskās inventarizācijas lietu ēka atrodas 16 telpu grupas, kas apzīmētas kā dienesta dzīvokļi. 2002. gada tehniskās inventarizācijas lietā norādītas 15 telpu grupas ar šādu izmantošanas veidu, kā arī viesnīcas telpu grupa. Pašreizējais nekustamā īpašuma lietotājs ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas nodaļas pārvalde.

VUGD ir informējis Rīgas pašvaldību, ka līdz 1.aprīlim plāno pārcelties uz jaunām telpām un pēc telpu atstāšanas plāno ēkai atslēgt siltumu, elektrību un visus citus komunālos pakalpojumus un nodot īpašumu Rīgas pašvaldības pārvaldībā. No VUGD puses iedzīvotāji, kuri telpas izmantojuši bez tiesiska pamata vairākkārtīgi ir bijuši informēti, kad tika uzsākti jaunās depo ēkas projektēšanas darbi, tomēr iedzīvotāji to līdz šim to ir ignorējuši.

Sanāksmē piedalījās Rīgas domes deputāti, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks Andrejs Vasiļevskis, Rīgas domes Īpašuma departamenta direktore Aija Rimicāne, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktors Anatolijs Aļeksejenko, Rīgas domes Labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte.

Papildu informācija:

Baiba Gailīte, Rīgas domes Īpašuma departamenta Komunikācijas nodaļas vadītāja, tālr. 67037357, mob.tālr.26555927, e-pasts: baiba.gailite@riga.lv