• di@riga.lv
    / +371 67026138

Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā

Projekta pirmajā starptautiskajā tematiskajā sapulcē, kas notika Beļģijas pilsētā Seraņā 28. un 29.janvārī, tika apspriests pirmais Projekta tematiskais diskusiju bloks: par struktūras/institūcijas izveidi, lai atbalstītu vakanto ēku vai telpu reaktivizāciju. Šis tematiskais bloks bija galvenais šīs sapulces mērķis, kurā ar pieredzi dalījās Projektā iesaistītas pašvaldības.

ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā
ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā
ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā
ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā
ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā
ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā
ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā
ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā
ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā
ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā

Kā pirmā pieredzē dalījās Ribņikas (Polija) pašvaldība, stāstot Projekta dalībniekiem par izveidoto Pašvaldības mājokļu nodaļu, kas risina jautājumus par tukšajiem pašvaldības dzīvokļiem. Šīs mājokļu nodaļas atbildība un uzdevumi saistās ar informācijas uzskaiti par tukšajiem pašvaldības dzīvokļiem, kā arī papildus viena no tā funkcijām ir sniegt konsultācijas un atbalstu, kas saistās ar šo dzīvokļu renovāciju un īres iespējām no pašvaldības. Ribņikas pašvaldības darbs šajā jomā ir pielīdzināms Rīgas pilsētas pašvaldības darbam ar vidi degradējošām būvēm.

Turpinājumā savā pieredzē dalījās Seraņas (Beļģija) pašvaldība, stāstot par izveidoto autonomo pašvaldības kontrolēto uzņēmumu ERIGES. Šī uzņēmuma vadība pastāstīja par uzņēmuma uzbūvi, saistību ar pašvaldību un tā decentralizēto pakalpojumu, kā arī par visām darbībām, kas vajadzīgas, lai īstenotu nekustamā īpašuma projektus pašvaldības teritorijā. Kā viena no atziņām ir aktīva valsts, citu administratīvo iedalījumu, kā arī Eiropas finansējumu piesaiste uzņēmuma darbam un izstrādāto projektu realizācijai (Seraņas pašvaldībai sadarbībā ar ERIGES ir izveidots “Master Plan” – plāns, kas sastāv no teritoriju un ēku reaktivizācijas plāniem Seraņas centrālajā teritorijā, kas aktīvi tiek īstenots jau kopš 2006. gada un kuru tiek plānots pilnībā pabeigt līdz 2023. gadam. Plāna ietvaros pilsētā tiek būvētas gan jaunas, energoefektīvas un daudzfunkcionālas ēkas, atjaunotas esošās ēkas, izveidoti parki, kā arī attīstītas publiskās telpas, piemēram, pamestas rūpnīcas telpās tiks izveidots Gastrocentrs, kas ir līdzīgs mūsu jaunatklātajai Centrāltirgus Gastronomijas daļai). Uzņēmuma viens no lielākajiem finansējuma avotiem ir Valonijas reģiona dotācijas, kas papildus kopā ar Eiropas fondu finansējumu ļauj Seraņas pašvaldībā realizēt “Master Plan” plāna attīstības projektus

Tikšanās ietvaros “darbnīcas” tipa veidā tika diskutēts par iespējamo aģentūru uzbūves modeļiem un to iespējamo sadarbību ar pašvaldības institūciju. Kā rezultātā Projektā iesaistītie partneri diskutēja par plusiem un mīnusiem par dažādiem aģentūru darbības modeļiem un nonāca pie vairākiem aģentūru modeļiem, kas derētu katrā no Projektā iesaistītajām pusēm.

Papildus pārrunās ar citu partnervalstu pārstāvjiem tika noskaidrots, ka, piemēram, Vilafrankas del Penedesas pilsētā, Spānijā, ir izveidota sociālā atbalsta programma, kas sekmē bezdarbnieku prasmju uzlabošanu, apmācot šīs personas veikt dažādus būvniecības vai remontdarbus, paralēli, izmantojot šo darbaspēku, atjaunojot vakantās vai vidi degradējošās būves pilsētā, kurās pēc darbu pabeigšanas šīm personām tiek piešķirts sociālais dzīvoklis. Šādā veidā nav nepieciešams izbūvēt jaunas sociālās mājas, tiek uzlabots esošo ēku stāvoklis un nodrošināta dzīvesvieta personām, kam tas ir nepieciešams.

Nākamā, otrā starptautiskā tematiskā sapulce notiks Spānijas pilsētā Vilafranka del Penedesa no 7.marta līdz 8.martam. Šīs tematiskās sapulces ietvaros tiks tuvāk apskatīta Vilafrankadelpenjē labā prakse pašvaldības īpašumu uzskaitē un monitorēšanā, kā arī apspriests nākamais Projekta tematiskais bloks.

Kas ir URBACT?

URBACT dod iespēju pilsētām sadarboties, lai izstrādātu jaunus un ilgtspējīgus risinājumus galvenajām pilsētu urbānajām problēmām caur tīklošanos, dalīšanos pieredzē un kapacitātes celšanu urbānajiem praktiķiem. URBACT ir finansēts no Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas savienības partnervalstīm un dalībvalstīm kopš 2002.gada.

Kas ir ALT/BAU?

ALT/BAU ir pārneses tīkls, kas koncentrējas uz alternatīvām stratēģijām Eiropas pilsētu centrālajos un vēsturiskajos rajonos, lai aktivizētu neizmantotās un degradētās ēkas, kas par tādām kļuvušas demogrāfisku, ekonomisku un sociālu apstākļu dēļ. Šī pārneses tīkla vadošais partneris ir Kemnicas pilsēta Vācija, kas ir atzīta kā labās prakses pilsēta tīklā, kuras pamatā ir Kemnicas pilsētas izveidotā aģentūra “Mājokļu aģentūra sarūkošām pilsētām”. Pārneses tīkla mērķis ir tā partnerpilsētās izveidot pielidzinātu līdzīgu aģentūru kā Kemnicas pilsētā. Šī Kemnicas piekoptā prakse, kas izrādījusies kā veiksmīgs instruments, lai proaktīvi savienotu pilsētas administratīvās institūcijas, ēku īpašniekus, investorus un lietotājus, lai uzsāktu ilgtspējīgu un resursu ietaupošu attīstību. Tīkla partneri ir Konstanta (Rumānija), Rīga (Latvija), Ribņika (Polija), Seraņa (Beļģija), Turīna (Itālija) un Vilafrankadelpenjē (Spānija).