• di@riga.lv
    / +371 67026138

Mežaparka Lielās estrādes otrās kārtas pirmā posma būvdarbu iepirkumā saņemti divi piedāvājumi

Šodien, 23.jūlijā, līdz plkst.10.00 bija pēdējais termiņš, kad pretendentiem bija iespēja iesniegt savus piedāvājumus Mežaparka Lielās estrādes otrās kārtas pirmā posma būvdarbu iepirkumā. Rīgas domes Īpašuma departamenta izsludinātajā iepirkumā ir saņemti divi piedāvājumi.

Mežaparka Lielās estrādes otrās kārtas pirmā posma būvdarbu iepirkumā saņemti divi piedāvājumi
Mežaparka Lielās estrādes otrās kārtas pirmā posma būvdarbu iepirkumā saņemti divi piedāvājumi
Mežaparka Lielās estrādes otrās kārtas pirmā posma būvdarbu iepirkumā saņemti divi piedāvājumi
Mežaparka Lielās estrādes otrās kārtas pirmā posma būvdarbu iepirkumā saņemti divi piedāvājumi
Mežaparka Lielās estrādes otrās kārtas pirmā posma būvdarbu iepirkumā saņemti divi piedāvājumi
Mežaparka Lielās estrādes otrās kārtas pirmā posma būvdarbu iepirkumā saņemti divi piedāvājumi Mežaparka Lielās estrādes otrās kārtas pirmā posma būvdarbu iepirkumā saņemti divi piedāvājumi Mežaparka Lielās estrādes otrās kārtas pirmā posma būvdarbu iepirkumā saņemti divi piedāvājumi Mežaparka Lielās estrādes otrās kārtas pirmā posma būvdarbu iepirkumā saņemti divi piedāvājumi Mežaparka Lielās estrādes otrās kārtas pirmā posma būvdarbu iepirkumā saņemti divi piedāvājumi

Rīgas domes Pilsētas īpašumu komitejas priekšsēdētājs Oļegs Burovs skaidroja, ka šonedēļ iepirkuma komisija izvērtēs iesniegto piedāvājumu atbilstību kvalifikācijas un tehniskā piedāvājuma prasībām. Ja nebūs nepieciešami papildu skaidrojumi no pretendentiem, tad komisijas atbildīgie darbinieki plāno izvērtēšanu pabeigt šīs nedēļas laikā.

Savukārt nākamās nedēļas sākumā plānots pieņemt lēmumu par iepirkuma konkursa rezultātiem. “Diemžēl kavēties nav iespējams, jo šis būs viens no sarežģītākiem būvniecības posmiem – unikālas estrādes izbūve, kas ir jārealizē līdz 2020.gada jūnijam,” pauda Burovs, piebilstot, ka tāpēc jau augusta vidū Rīgas domes Īpašuma departaments plāno parakstīt līgumu ar iepirkuma konkursā noteikto būvkompāniju.

Kā ziņots, projekta realizācijas termiņš noteikts 21 mēnesis, kas nozīmē, ka būvdarbi pilnībā jāpabeidz līdz 2020.gada jūnijam.

Konkursa nolikums paredz, ka par pretendentu konkursā var būt piegādātājs vai piegādātāju apvienība, kuram pēdējo piecu gadu laikā bijusi pieredze kā ģenerāluzņēmējam divos objektos, kuros veikti jaunas būvniecības vai pārbūves darbi trešās grupas publiskās ēkās un kur katra objekta platība ir bijusi vismaz 8000 kvadrātmetru. Šo būvdarbu vērtībai jābūt vismaz 30 miljonu eiro apmērā un šajos objektos visiem darbiem ir bijis jābūt pabeigtiem visos sākotnēji noteiktajos termiņos.

Vēl pretendentam noteikts, ka pēdējo trīs gadu laikā minimālajam apgrozījumam būvniecībā jābūt vismaz 45 miljoniem eiro un pretendentam jābūt brīvi pieejamiem vismaz trim miljoniem eiro, kas rezervēti darbu izpildes nodrošināšanai bez avansa saņemšanas.

Tāpat nolikums prasa nodrošināt attiecīgas kvalifikācijas speciālistus, kā arī atbilstību citām valstī noteiktu normatīvo aktu normām.

Pēc iepirkuma dokumentācijā paustā, par uzvarētāju tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu.