• di@riga.lv
    / +371 67026138

Dalāmies īpašumu pārvaldīšanas pieredzē ar Vācijas vienu no lielākiem nekustamo īpašumu īpašniekiem

Rīgas domes Īpašuma departamentā viesojās Vācijas Protestantu nekustamā īpašuma biznesa asociācijas (EID – Evagelisher Immobilienverband Deutschland) pārstāvji, lai savstarpēji dalītos nekustamo īpašumu pārvaldīšanas pieredzē.

Dalāmies īpašumu pārvaldīšanas pieredzē ar Vācijas vienu no lielākiem nekustamo īpašumu īpašniekiem
Dalāmies īpašumu pārvaldīšanas pieredzē ar Vācijas vienu no lielākiem nekustamo īpašumu īpašniekiem
Dalāmies īpašumu pārvaldīšanas pieredzē ar Vācijas vienu no lielākiem nekustamo īpašumu īpašniekiem
Dalāmies īpašumu pārvaldīšanas pieredzē ar Vācijas vienu no lielākiem nekustamo īpašumu īpašniekiem
Dalāmies īpašumu pārvaldīšanas pieredzē ar Vācijas vienu no lielākiem nekustamo īpašumu īpašniekiem
Dalāmies īpašumu pārvaldīšanas pieredzē ar Vācijas vienu no lielākiem nekustamo īpašumu īpašniekiem
Dalāmies īpašumu pārvaldīšanas pieredzē ar Vācijas vienu no lielākiem nekustamo īpašumu īpašniekiem
Dalāmies īpašumu pārvaldīšanas pieredzē ar Vācijas vienu no lielākiem nekustamo īpašumu īpašniekiem
Dalāmies īpašumu pārvaldīšanas pieredzē ar Vācijas vienu no lielākiem nekustamo īpašumu īpašniekiem
Dalāmies īpašumu pārvaldīšanas pieredzē ar Vācijas vienu no lielākiem nekustamo īpašumu īpašniekiem
Dalāmies īpašumu pārvaldīšanas pieredzē ar Vācijas vienu no lielākiem nekustamo īpašumu īpašniekiem
Dalāmies īpašumu pārvaldīšanas pieredzē ar Vācijas vienu no lielākiem nekustamo īpašumu īpašniekiem
Dalāmies īpašumu pārvaldīšanas pieredzē ar Vācijas vienu no lielākiem nekustamo īpašumu īpašniekiem
Dalāmies īpašumu pārvaldīšanas pieredzē ar Vācijas vienu no lielākiem nekustamo īpašumu īpašniekiem
Dalāmies īpašumu pārvaldīšanas pieredzē ar Vācijas vienu no lielākiem nekustamo īpašumu īpašniekiem Dalāmies īpašumu pārvaldīšanas pieredzē ar Vācijas vienu no lielākiem nekustamo īpašumu īpašniekiem Dalāmies īpašumu pārvaldīšanas pieredzē ar Vācijas vienu no lielākiem nekustamo īpašumu īpašniekiem Dalāmies īpašumu pārvaldīšanas pieredzē ar Vācijas vienu no lielākiem nekustamo īpašumu īpašniekiem Dalāmies īpašumu pārvaldīšanas pieredzē ar Vācijas vienu no lielākiem nekustamo īpašumu īpašniekiem Dalāmies īpašumu pārvaldīšanas pieredzē ar Vācijas vienu no lielākiem nekustamo īpašumu īpašniekiem Dalāmies īpašumu pārvaldīšanas pieredzē ar Vācijas vienu no lielākiem nekustamo īpašumu īpašniekiem Dalāmies īpašumu pārvaldīšanas pieredzē ar Vācijas vienu no lielākiem nekustamo īpašumu īpašniekiem Dalāmies īpašumu pārvaldīšanas pieredzē ar Vācijas vienu no lielākiem nekustamo īpašumu īpašniekiem Dalāmies īpašumu pārvaldīšanas pieredzē ar Vācijas vienu no lielākiem nekustamo īpašumu īpašniekiem Dalāmies īpašumu pārvaldīšanas pieredzē ar Vācijas vienu no lielākiem nekustamo īpašumu īpašniekiem Dalāmies īpašumu pārvaldīšanas pieredzē ar Vācijas vienu no lielākiem nekustamo īpašumu īpašniekiem Dalāmies īpašumu pārvaldīšanas pieredzē ar Vācijas vienu no lielākiem nekustamo īpašumu īpašniekiem Dalāmies īpašumu pārvaldīšanas pieredzē ar Vācijas vienu no lielākiem nekustamo īpašumu īpašniekiem

Rīgas domes Pilsētas īpašumu komitejas priekšsēdētājs Oļegs Burovs iepazīstināja asociācijas prezidentu Hansu Kristiānu Biallasu un tās dalībniekus ar pašvaldības struktūru un darbības virzieniem īpašumu pārvaldībā, kā arī dalījās pašvaldības pieredzē ar vidi degradējošu būvju sakārtošanu pilsētā.

Savukārt asociācijas prezidents Hans Kristiāns Bialass informēja Rīgas domes Īpašuma departamenta pārstāvjus par bezpeļņas sociāliem projektiem, kas tiek īstenoti asociācijas īpašumos un kāda ir to realizācijas gaita un sabiedriskā nozīmība.

Vācijas Protestantu nekustamā īpašuma biznesa asociācija pārvalda Vācijas Protestantu baznīcas īpašumus, kura ir viena no lielākajām nekustamā īpašuma īpašniecēm šajā valstī. Vairāk nekā 70% no šiem īpašumiem ir ēkas, kuras nav saistītas ar baznīcu, bet ir daudzdzīvokļu ģimenes ēkas, dažāda veida komercplatības, viesnīcas, garāžas un citas saimnieciskai darbībai nepieciešamas ēkas. Asociācija Vācijā pārvalda aptuveni 75 tūkstošus šādus īpašumus un tai ir svarīgi, ka īpašumi tiek apsaimniekoti un izmantoti ilgtspējīgi un sociāli atbildīgi. Tāpēc ikgadu tā dodas pieredzes apmaiņā uz kādu no Eiropas reģioniem, lai dalītos savā pieredzē un iegūtu jaunu pieredzi nekustamā īpašuma pārvaldīšanā.