• di@riga.lv
    / +371 67026138

Vīlandes ielas 11 namu klasificē kā A kategorijas graustu; dome gatavos lēmumu par piespiedu sakārtošanu

Ceturtdien, 25. janvārī, Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija izbraukuma sēdē nolēma Vīlandes ielas 11 namu klasificēt kā A kategorijas vidi degradējošu būvi un uzdeva Rīgas domes Īpašuma departamentam nekavējoties sagatavot domes lēmuma projektu par nama piespiedu sakārtošanu.

„Vīlandes ielas 11. nama tehniskais un vizuālais stāvoklis jau vairāku gadu garumā nav uzlabojies un tā tehniskajā apsekošanas atzinumā norādīts, ka ēka pēc uzsāktās un pārtrauktās rekonstrukcijas un ugunsgrēka ēkas kreisajā spārnā, ir nonākusi avārijas stāvoklī. Dažādu nokrišņu ietekmē ir skarta tās vispārējā stiprība un telpiskā noturība, kas nopietni apdraud sabiedrisko drošību. Tāpēc šodien komisija lēma, ka pēc iespējas ātrāk ir jāuzsāk ēkas sakārtošanas darbi un jādemontē tās ēkas daļas, kas ir demontējamas. Savukārt vēsturiskā fasāde ir jākonservē. Šoreiz sakārtošanas darbus īpašnieks vairs nevar atlikt, un tie ir jāuzsāk pēc iespējas ātrāk, pretējā gadījumā pašvaldība tos veiks pati piespiedu kārtā,” informēja Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas un Vidi degradējošu būvju komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

Tehniskajā atzinumā ir konstatēts, ka būves atsevišķi konstrukcijas elementi sēšanās rezultātā ir ievērojami saplaisājuši, kā arī gruntsūdeņu infiltrācijas, sala un mitruma mijiedarbības rezultātā, ir bojāti sienu posmi un ķieģeļu pārsedzes. Ir ievērojami korodējušas pagraba pārseguma metāla sijas, nopietni bojāta lielākā daļa no palikušām jumta konstrukcijām, jumta segums un lietus ūdens novadsistēma, kā arī abu balkonu konstrukcijas. Neapmierinošā tehniskā stāvoklī ir vēsturiskās fasādes ārējā apdare un arhitektūras detaļas, dzegas konstrukcijas. Ir sapuvuši torņa apakšējie balsti.

Par būves slikto tehnisko stāvokli Rīgas domes Īpašuma departamentu informēja arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, kura norādīja, ka ēkas, kas ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis (valsts aizsardzības Nr.8214), uzturēšanā joprojām netiek ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Būves īpašniecei SIA „Vīlande” jau agrāk tika noteikts pienākums uz Vīlandes un Vidus ielu ietvēm uzstādīt gājēju aizsargtuneļus ar drošu nojumi un brīdinājuma zīmēm. Tāpat būves īpašniecei nekavējoties vajadzēja izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju ēkas sakārtošanai tādā apjomā, lai pilnībā novērstu tās uzturēšanas trūkumus, un uzsākt būves sakārtošanas darbu izpildi. Vienlaikus administratīvajā aktā tika noteikti termiņi nama sakārtošanas darbu pabeigšanai.

Šogad Rīgas domes Īpašuma departamenta speciālisti atkārtoti apsekoja būvi un konstatēja, ka īpašniece nav veikusi ar administratīvo aktu noteiktos neatliekamos sakārtošanas darbus.

Nekustamā īpašuma ar kopējo zemes platību 1970 kvadrātmetri īpašniece kopš 2002. gada ir SIA „Vīlande”. 2014. gada 13. jūnijā Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija nekustamā īpašuma īpašniecei piemēroja paaugstināto nekustamā īpašumu nodokli. Vīlandes ielā 11 atrodas mūra ēka, kas pirms 114 gadiem uzbūvēta pēc arhitekta Rūdolfa Heinriha fon Cirkvica projekta. Ēka ir valsts nozīmes arhitektūras un kultūras piemineklis, un galvaspilsētā tā ir īpaši nozīmīga, jo šis ir viens no pirmajiem jūgendstila namiem Rīgā. Skaistais jūgendstila nams 2011. gadā piedzīvojis arī ugunsgrēku, līdz ar to tam ir pilnībā bojāts jumta pārsegums. Ēka jau vairākus gadus netiek pienācīgi apsaimniekota – brīdinājumus un sodus par īpašuma neuzturēšanu īpašniece no pašvaldības saņem jau kopš 2006. gada.

Informāciju sagatavoja: Baiba Gailīte, Rīgas domes Īpašuma departamenta Komunikācijas nodaļas vadītāja, tālr.: 67037357; mob. tālr.: 26555927; e-pasts: baiba.gailite@riga.lv