• di@riga.lv
    / +371 67026138

Pilsētas īpašuma komiteja atbalsta vairāku graustu sakārtošanu piespiedu kārtā

Pirmdien, 15. janvārī, Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas deputāti atbalstīja vairāku pilsētā atrodošos graustu sakārtošanu piespiedu kārtā. Tās ir būves Bauskas ielā 69, Bauskas ielā 69A, Miera ielā 14 un Jāņa Asara ielā 22.

Būves Bauskas ielā 69 un Bauskas ielā 69A ir klasificētas kā A kategorijas grausti. Tās kādreiz bijušas daudzdzīvokļu dzīvojamās māja, taču pēc denacionalizācijas pieder vairākiem īpašniekiem, no kuriem septiņi šobrīd dzīvo ārzemēs. Abas ēkas ir kritiskā stāvoklī, vienā no tām noticis arī ugunsgrēks. Lēmums par abu ēku piespiedu sakārtošanu paredz, ka kopīpašniekiem trīs mēnešu laikā jāizstrādā dokumentācija būvju sakārtošanai tādā apjomā, lai tās neradītu bīstamību. Darbi pabeidzami ne vēlāk kā četru mēnešu laikā. Ja lēmumā noteiktajā termiņā sakārtošanas darbi netiks uzsākti vai arī tie lēmumā paredzētajā termiņā nebūs izpildīti, Rīgas domes Īpašuma departaments nodrošinās lēmuma piespiedu izpildi, iztērētos Rīgas pašvaldības līdzekļus piedzenot no kopīpašniekiem.

Arī būve Jāņa Asara ielā klasificēta kā A kategorijas grausts. Saskaņā ar Rīgas domes Īpašuma departamenta pieejamo informāciju kopīpašnieki ir miruši un departaments veiks būves atlikušo konstrukciju nojaukšanu.

Būve miera ielā 14 ir klasificēta kā B kategorijas grausts. Pēc tam, kad pagājušajā gadā Rīgas domes Īpašuma departamenta darbinieki bija veikuši nama tehnisko apskati un informējuši par to īpašnieku, gar būves fasādi, kas vērsta uz Miera ielas pusi, tika izbūvēta gājēju aizsargnojume, kā arī fasādes daļa ir nosegta ar aizsargtīklu, tomēr kopumā būves vizuālais un tehniskais stāvoklis nav uzlabojies. Papildus ir konstatēts, ka būvei piegulošā teritorija joprojām ir brīvi pieejama nepiederošām personām. Tādēļ Pilsētas īpašuma komitejas akceptētajā lēmumprojektā par piespiedu sakārtošanu ir paredzēts, ka ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas ir jāveic pilnīga būves norobežošana, lai tajā nevarētu iekļūt nepiederošas personas. Sakārtošanas darbi pabeidzami ne vēlāk kā četru mēnešu laikā.

Visi lēmumi par graustu piespiedu sakārtošanu stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas Rīgas domes sēdē.

Informāciju sagatavoja: Ilze Krūkle, Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinatore, tālr.: +37167181066; e-pasts: ilze.krukle@riga.lv