• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Tiek izsolīts nekustamais īpašums Matīsa ielā 139, Rīgā

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Ēkas (būves)
  6. » Tiek izsolīts nekustamais īpašums Matīsa ielā 139, Rīgā
Adrese: Matīsa iela 139, Rīga
Cena: izsoles sākumcena: 6000 EUR
Izsole: 28.02.2020. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā
Kontaktinformācija
Tālrunis: 25666566, 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Sastāvs un platība:
- darbnīca (kadastra apzīmējums 0100 038 0005 005) 122,80 m²;
- darbnīca (kadastra apzīmējums 0100 038 0005 006) 130,40 m²;
- šķūnis (kadastra apzīmējums 0100 038 0005 014) 6,30 m².

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:
nekustamais īpašums (kadastra Nr. 0100 538 0065) atrodas Rīgas pilsētas centrālajā daļā, kvartālā starp Matīsa, Pērnavas un Vagonu ielām, uz trīs privātpersonām piederoša zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 038 0005). Nekustamais īpašums atrodas iežogotā teritorijā, piekļūšana pie tā ir nodrošināta caur zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 038 0005), iekšpagalmu.
Ēkas nav iznomātas un ilgstoši netiek izmantotas, tām ir nepieciešams kapitālais remonts.

Zemesgabala izmantošana:
zemesgabals uz kura atrodas nekustamais īpašums atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) atrodas jauktas apbūves teritorijā (J).
(Atbilstoši jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam (RTP 2030) paredzēts, ka zemesgabals atradīsies jauktas centra apbūves teritorijā (JC8)).
Zemesgabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7442) robežās un UNESCO Pasaules mantojuma vietas Nr. 852 „Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā.
Informācija par inženiertīkliem:
darbnīcas ēkas bija nodrošinātas ar elektroapgādi, centrālo apkuri un gāzes apgādi, kā arī darbnīca (kadastra apzīmējums 0100 038 0005 006) papildus bija nodrošināta ar ūdensapgādi un pieslēgumu kanalizācijas tīklam, šobrīd iekšējie inženiertīkli ir atslēgti un apkures sistēma demontēta.

Izsoles solis: 60 EUR
Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 20.02.2020. plkst.16.00.
Pieteikumu iesniegšana: Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5 (424. telpā), Rīgā, vai elektroniski pa e-pastu dia@riga.lv darbdienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.