• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Nekustamie īpašumi Vecmīlgrāvja 1.līnijā 53, Rīgā (kadastra Nr.0100 611 0158) un (kadastra Nr.0100 111 0023)

  1. Sākums
  2. »
  3. Plānotās izsoles
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Nekustamie īpašumi Vecmīlgrāvja 1.līnijā 53, Rīgā (kadastra Nr.0100 611 0158) un (kadastra Nr.0100 111 0023)
Adrese: Vecmīlgrāvja 1.līnija 53, Rīga
Cena: iepriekšējās izsoles sākumcena: 190 200 EUR
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Sastāvs un platība:

- sākumskolas ēka (kadastra apzīmējums 0100 111 0023 001) 2862,10 m2;

- zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 111 0023) 5931 m2.

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

nekustamais īpašums atrodas Vecmīlgrāvja apkaimē.

Sākumskolas ēkas ekspluatācija uzsākta 1983. gadā, tā šobrīd vairs netiek izmantota izglītības vajadzībām.

Ēka saistīta ar pašvaldībai piederošo zemesgabalu un ar zemesgabalu bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 111 0201), kura īpašumtiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā un kas atrodas privātpersonu valdījumā.

Zemesgabala izmantošana:

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals atrodas publiskās apbūves teritorijā (P).

(Saskaņā ar jauno Rīgas teritorijas plānojumu paredzēts, ka zemesgabals atradīsies daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzD1)).

Informācija par inženiertīkliem:

zemesgabalā atrodas ūdensvads (d100) ar ievadu ēkā, pašteces kanalizācijas vads (d150) ar ievadu ēkā, pašteces lietus kanalizācijas vads (d150), elektrisko tīklu zemsprieguma kabeļi un elektronisko tīklu kabeļu līnija.

Ūdensvads (d300), sadzīves kanalizācijas vads, lietus kanalizācijas vads un vidēja spiediena gāzes vads atrodas Meldru ielā.

Blakus zemesgabalā atrodas elektronisko tīklu transformatora apakšstacija (TP-508), siltumtrase ar ievadu ēkā un zema spiediena gāzes vads.

Elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācija atrodas Vecmīlgrāvja 1.līnijā.