• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Neapbūvēts zemesgabals Grēdu ielā, Rīgā (Maskavas forštatē)

  1. Sākums
  2. »
  3. Plānotās izsoles
  4. » Neapbūvēts zemesgabals Grēdu ielā, Rīgā (Maskavas forštatē)
Adrese: Grēdu iela, Rīga
Platība: 2711 m2
Cena: Iepriekšējās izsoles sākumcena: 53 253 EUR (19,64 EUR/m2)
Izsole: piedāvājuma laiks: 2023. gada februāris
Kontaktinformācija

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums

Neapbūvēts zemesgabals Grēdu ielā, Rīgā (kadastra Nr. 0100 048 0259; kadastra apzīmējums 0100 048 0230), atrodas Maskavas forštates apkaimē, starp Krasta ielu, Maskavas ielu un Krīdenera dambi. Zemesgabalam ir izstiepta konfigurācija, tajā aug atsevišķi koki. Zemesgabals piegul Grēdu ielai, kur ielas posms šobrīd vēl nav izbūvēts.

Zemesgabals nav iznomāts.

Piegulošo zemesgabalu (kadastra apzīmējumi: 0100 048 0139; 0100 048 0140; 0100 048 0145) detālplānojums paredz zemesgabala apgrūtināšanu ar vidēja spiediena gāzesvadu, divām ūdensvada trasēm un vidēja sprieguma elektrības kabeli. Zemesgabalu šķērso vidējā sprieguma elektrokabeļi ar aizsargjoslu 44 m2 platībā, kas kā apgrūtinājums vēl nav reģistrēts Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

Starp Rīgas valstspilsētas pašvaldību un Bonava Latvija SIA 15.03.2021. noslēgts līgums Nr. RD-21-188-lī par ūdenssaimniecības objekta izbūvi zemesgabalā 216 m2 platībā un izmaksājamo atlīdzību, kas ir saistošs likumiskajiem saistību un tiesību pārņēmējiem (kontaktpersona jautājumos par šo līgumu: Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvaldes Juridiskās nodaļas projektu vadītāja-juriste Daiga Skapste, tālr. 67181016; e-pasts: daiga.skapste@riga.lv).

Zemesgabala izmantošana

Atbilstoši spēkā esošajiem Rīgas domes 20.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” zemesgabals visā platībā atrodas apstādījumu un dabas teritorijā (A).