• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Neapbūvēts zemesgabals Augusta Dombrovska ielā 73, Rīgā (Vecmīlgrāvī)

  1. Sākums
  2. »
  3. Plānotās izsoles
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Neapbūvēts zemesgabals Augusta Dombrovska ielā 73, Rīgā (Vecmīlgrāvī)
Adrese: Augusta Dombrovska iela 73, Rīga
Platība: 958 m²
Izsole: Piedāvājuma laiks: 2020.gada trešais ceturksnis
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 111 0297) atrodas Rīgas pilsētas ziemeļu daļā, Vecmīlgrāvja apkaimē, kvartālā starp Augusta Dombrovska, Baltāsbaznīcas un Tauvas ielām, blakus kultūras pilij „Ziemeļblāzma”.

Zemesgabalam nodrošināts tiešais pieslēgums koplietošanas ielām – Augusta Dombrovska ielai  un Baltāsbaznīcas ielai, kas savienojas ar Vecāķu prospektu.

Zemesgabals nav iežogots, tas ir sakopts, tajā aug atsevišķi koki. Zemesgabala daļa ir asfaltēta un tiek izmantota automobiļu novietošanai. Zemesgabals nav iznomāts.

Zemesgabalā aug koki. Veicot darbības zemesgabalā, jāievēro noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi.

Zemesgabala izmantošana:

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals atrodas:

- dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz);

(atbilstoši jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam (RTP2030) paredzēts, ka zemesgabals atradīsies daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzD1));

- Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā.

Maksimālais apbūves stāvu skaits – 5 stāvi.

Informācija par inženiertīkliem:

ūdensvads d500 un pašteces kanalizācijas vads d500 atrodas Augusta Dombrovska ielā.

Ūdensvads d300 un vidējā spiediena gāzes vads atrodas Baltāsbaznīcas ielā.

Pašteces kanalizācijas vads d250 un lietus kanalizācijas vads atrodas zemesgabalā.

Zemesgabalu šķērso SIA “Tet” elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācija, siltumtrase un zema spiediena gāzes vads.

Blakus zemesgabalā (kadastra apzīmējums 0100 111 0303) atrodas vidējā sprieguma elektrības kabeļi.