• di@riga.lv
  / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots nekustamais īpašums Duntes ielā 19C, Rīgā (Sarkandaugavā)

 1. Sākums
 2. »
 3. Pārdod
 4. »
 5. Ēkas (būves) ar zemi
 6. » Elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots nekustamais īpašums Duntes ielā 19C, Rīgā (Sarkandaugavā)
Adrese: Duntes iela 19C, Rīga
Cena: izsoles sākumcena: 412 400 EUR
Izsole: izsoles sākums - 11.06.2021. plkst.1300, izsoles noslēgums - 12.07.2021. plkst.1300
Kontaktinformācija
Tālrunis: 25666566, 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Sastāvs un platība:

-  zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 014 0082) 20 324 m2 platībā;

-  darbnīcas ēka (kadastra apzīmējums 0100 014 0162 005) 386,40 m2 platībā.

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

nekustamais īpašums (kadastra Nr.0100 014 0084) atrodas Rīgas pilsētas Ziemeļu rajonā, Sarkandaugavas apkaimē. ~ 200 m attālumā no zemesgabala atrodas Duntes iela, kas savienojas ar vienu no Rīgas pilsētas galvenajām maģistrālajām ielām – Krišjāņa Valdemāra ielu.

Šobrīd zemesgabalam nav nodrošināta piekļūšana, jo zemesgabalā (kadastra apzīmējums 0100 014 2100) iela vēl nav izbūvēta. Līdz jaunbūvējamās ielas izbūvei piekļūšana Izsolāmajam nekustamajam īpašumam paredzēta no Duntes ielas caur zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 0100 014 2097 pa nodibināto ceļa servitūta teritoriju un pa zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 0100 014 2100, kas atrodas ielu teritorijā.

Nekustamais īpašums nav iznomāts, netiek izmantots un ir iežogots, piekļūšanai demontējams žoga posms.

Darbnīcas ēkas ekspluatācija uzsākta 1976. gadā.

Zemesgabala izmantošana:

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals atrodas jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijā (JR). (Atbilstoši jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam paredzēts, ka zemesgabals atradīsies rūpnieciskās apbūves teritorijā (R)).

Zemesgabals atrodas degradētajā teritorijā.

Maksimālais apbūves stāvu skaits – 5 stāvi.

Zemesgabalā aug koki.


Informācija par inženiertīkliem:

zemesgabalā atrodas ūdens vads (d100) kas nedarbojas, zemsprieguma elektrisko tīklu kabeļi un lietus kanalizācijas vads (d200). Pašteces kanalizācijas vads (d700) izbūvēts Bukultu ielā, pašteces kanalizācijas vads (d200) izbūvēts zemesgabalā (kadastra apzīmējums 0100 014 0063). SIA “Tet” elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācija atrodas Duntes ielā un Bukultu ielā. Vidēja spiediena gāzes vads atrodas zemesgabalā (kadastra apzīmējums 0100 014 0133) un Bukultu ielā. Ne zemesgabalā, ne tā tuvumā AS “Rīgas Siltums” siltumtīkli nav izbūvēti.

Turpmākās izmantošanas nosacījumi:

 1. pirms tiek veikta zemesgabala apbūve tā īpašniekam jāveic potenciālā piesārņojuma izpētes pasākumi:
  1.1. zemesgabala dienvidu daļā, kas robežojas ar Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā reģistrēto piesārņoto vietu Nr. 01964/664;
  1.2. zemesgabala austrumu daļā, kas atrodas netālu no Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā reģistrētās piesārņotās vietas Nr. 01964/656.
 2. Konstatējot piesārņojuma robežvērtību pārsniegumus, nekustamā īpašuma īpašniekam jāveic normatīvajos aktos noteiktie pasākumi vietas reģistrēšanai Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā, sanācijas programmas izstrādei un realizēšanai.

Izsoles solis: 4000 EUR

Pirkuma maksas samaksas termiņš: 5 gadi

Pieteikšanās izsolei elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv līdz 01.07.2021.