• di@riga.lv
    / +371 67026138
  • Sākums
  • Rīgas domes Īpašuma departamenta rekomendēto sertificētu nekustamo īpašumu vērtētāju saraksts

Rīgas domes Īpašuma departamenta rekomendēto sertificētu nekustamo īpašumu vērtētāju saraksts

Informācija aktualizēta 07.10.2020.

No 2018.gada 1.jūnija Rīgas domes 2012.gada 3.jūlija iekšējo noteikumu Nr. 16 “Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtība” 19.punkts nosaka:

Nosacīto nomas maksu, iznomājot Īpašumu privāto tiesību subjektiem, nosaka sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs. Lai nodrošinātu vienotu pieeju tirgus nomas maksas noteikšanā Īpašumiem, iznomātāji, ievērojot normatīvā regulējuma prasības, veic vērtējumu pasūtījumus, vadoties pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta rekomendēto sertificētu nekustamo īpašumu vērtētāju saraksta, kas noteikts, ņemot vērā publiskā iepirkuma rezultātus, un kas tiek publicēts Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā www.rdid.lv.

Publiska iepirkuma rezultātā, Rīgas domes Īpašuma departamentam par nekustamā īpašuma vērtēšanas pakalpojumiem ir noslēgta Vispārīgā vienošanās ar šādiem sertificētiem nekustamo īpašumu vērtētājiem:
• SIA “LANGES PILS”, reģistrācijas Nr.40003327264;
• SIA “Biznesa konsultantu grupa”, reģistrācijas Nr.40003394250;
• SIA “Grant Thornton Baltic”, reģistrācijas Nr.50003619401;
• SIA “EIROEKSPERTS”, reģistrācijas Nr.40003650352.