• di@riga.lv
    / +371 67026138
  • Sākums
  • Rīgas domes Īpašuma departamenta rekomendēto sertificētu nekustamo īpašumu vērtētāju saraksts

Rīgas domes Īpašuma departamenta rekomendēto sertificētu nekustamo īpašumu vērtētāju saraksts

Informācija aktualizēta 24.10.2022.

No 2018.gada 1.jūnija Rīgas domes 2012.gada 3.jūlija iekšējo noteikumu Nr. 16 “Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtība” 19.punkts nosaka:
Nosacīto nomas maksu, iznomājot Īpašumu privāto tiesību subjektiem, nosaka sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs. Lai nodrošinātu vienotu pieeju tirgus nomas maksas noteikšanā Īpašumiem, iznomātāji, ievērojot normatīvā regulējuma prasības, veic vērtējumu pasūtījumus, vadoties pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta rekomendēto sertificētu nekustamo īpašumu vērtētāju saraksta, kas noteikts, ņemot vērā publiskā iepirkuma rezultātus, un kas tiek publicēts Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā id.riga.lv.

Rīgas domes Īpašuma departamenta rekomendēto sertificētu nekustamo īpašumu vērtētāju saraksts:

- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BIZNESA KONSULTANTU GRUPA”,
- SIA “Colliers International Advisors”,
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “EIROEKSPERTS”,
- SIA “Grant Thornton Baltic”,
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LANGES PILS”,
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VCG Ekspertu grupa”.