• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas sporta manēžas ēkā veikti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi

29.12.2022.

Sporta skolas “Arkādija” Rīgas sporta manēžas ēkā Kojusalas ielā 9 ir noslēgušies kompleksi būvdarbi energoefektivitātes veicināšanai, padarot ēku ilgtspējīgu.

Projekta ietvaros ir veikta ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju, fasādes un jumta siltināšana, logu, durvju, vārtu nomaiņa, kā arī apgaismojuma nomaiņa pret regulējamu (dimmējamu) apgaismojumu, kas būtiski samazinās elektroenerģijas patēriņu. Uz ēkas uzstādīti arī saules bateriju paneļi. Veiktās darbības ir paaugstinājušas ēkas siltumtehniskās īpašības: samazinot enerģijas patēriņu ēkā, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti, ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju. Un vairāk nekā 800 audzēkņiem ir nodrošināti kvalitatīvi treniņu apstākļi.

Manēžas ēku arī turpmāk paredzēts izmantot kā sporta bāzi pašvaldības sporta skolas "Arkādija" audzēkņiem un citiem sportot gribētājiem – pašvaldības iestāžu darbiniekiem, valsts un pašvaldības policijas darbiniekiem, vietējo sporta klubu apmeklētājiem, kā arī individuāliem interesentiem, veicinot sportiskās aktivitātes un veselīgu dzīvesveidu.

Projekts realizēts Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas veido 2 375 241,41 euro, no tiem 2 018 955,00 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

“Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi sporta skolas “Arkādija” Rīgas sporta manēžas ēkā Kojusalas ielā 9, Rīgā” projekta Nr. 4.2.2.0/21/A/082.

Informāciju sagatavoja Solvita Brence-Kauste, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, tālr.: 29442982,
e-pasts: solvita.brence@riga.lv

Rīgas sporta manēžas ēkā veikti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi
Rīgas sporta manēžas ēkā veikti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi
Rīgas sporta manēžas ēkā veikti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi
Rīgas sporta manēžas ēkā veikti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi
Rīgas sporta manēžas ēkā veikti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi
Rīgas sporta manēžas ēkā veikti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi
Rīgas sporta manēžas ēkā veikti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Rīgas sporta manēžas ēkā veikti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Rīgas sporta manēžas ēkā veikti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Rīgas sporta manēžas ēkā veikti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Rīgas sporta manēžas ēkā veikti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Rīgas sporta manēžas ēkā veikti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi