• di@riga.lv
    / +371 67026138

Atjaunota Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes ēka

31.10.2023.

Rīgas pašvaldība ir pabeigusi energoefektivitātes paaugstināšana darbus Rīgas pašvaldības policijas (RPP) ēkā Zentas Mauriņas ielā 1. Projekta ietvaros bija veikta ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes, cokola, un ieejas mezglu) siltināšana, logu nomaiņa, ēkas inženiertīklu automatizācija un gaismekļu nomaiņa ar mērķi paaugstināt ēkas energoefektivitāti, samazināt primārās enerģijas patēriņu un uzlabot darba apstākļus pašvaldības policijas darbiniekiem.

Projekta īstenošana ir veicinājusi primārās enerģijas patēriņa samazinājumu gandrīz uz pusi (plānotais samazinājums – 52 008 kWh/gadā), tādējādi samazināsies pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Papildus tiks samazināts siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzums (plānotais samazinājums – 11.59 t/CO2 gadā). Vienlaikus uzlabots ēkas vizuālais izskats un iekštelpu klimats, radot komfortablu vidi pašvaldības policijas darbiniekiem un veidojot estētiski pievilcīgu pilsētvidi.

Projekta kopējās izmaksas ir 294 490 eiro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 176 694 eiro, Valsts budžeta dotācija 6 236,26 eiro, bet Rīgas pašvaldības līdzfinansējums – 111 559,74 eiro. Projektu administrēja Rīgas domes Īpašuma departaments.

Būvdarbus veica uzņēmējs SIA „Laguta”.

Projekts realizēts Eiropas Savienības darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros.

Informāciju sagatavoja Solvita Brence-Kauste, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, tālr.: 29442982,
e-pasta adrese: solvita.brence@riga.lv

Atjaunota Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes ēka
Atjaunota Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes ēka
Atjaunota Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes ēka
Atjaunota Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes ēka
Atjaunota Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes ēka Atjaunota Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes ēka Atjaunota Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes ēka Atjaunota Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes ēka