• di@riga.lv
    / +371 67026138

Nozīmīgākie Projekti

Rīgas domes Īpašuma departamenta iepirkumi

Saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. RD-16-231-sn „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”, ievērojot Rīgas domes Īpašuma departamenta sagatavotos priekšlikumus kapitālo līdzekļu izlietojumam 2017.gadā pašvaldības iestāžu renovācijas, rekonstrukcijas, būvuzraudzības, būvniecības, pilsētas graustu nojaukšanas un tamlīdzīgiem darbiem, un atbilstoši apstiprinātajam Rīgas domes Īpašuma departamenta iepirkumu plānam par iepirkumiem Īpašuma departamenta autonomo funkciju nodrošināšanai 2017. gadā un tam paredzētajam finansējumam, tiek plānots veikt iepirkumus par paredzamo līgumcenu 31 606 667 EUR, tai skaitā veicot 29 iepirkumus Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā un 27 iepirkumiem kā iepirkuma procedūru piemērojot atklātus konkursus, kurus plānots finansēt no programmas „Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības un nekustamā īpašuma izmantošanas procesu nodrošinājums” un “Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidētā investīciju programmas 2017.gadam.

Rīgas domes īpašuma departamenta iepirkumu plāns 2017. gadam.