• di@riga.lv
    / +371 67026138

Pašvaldība būvēs sešas sociālās aprūpes ēkas pensijas vecuma personām

Logo

Rīgas valstspilsētas pašvaldība ir parakstījusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par trīs sociālo aprūpes ēku būvniecību pensijas vecuma personām Mežezera ielā 5 (kadastra apz. 01000840198) un trīs sociālo aprūpes ēku būvniecību pensijas vecuma personām Jūrmalas gatvē (kadastra apz. 01000820087). Projekta ietvaros plānots uzbūvēt mājokļus 96 personām.

Pašvaldība būvēs sešas sociālās aprūpes ēkas pensijas vecuma personām

Projekta mērķis ir sešu sociālo aprūpes ēku būvniecība pensijas vecuma personām Rīgas valstspilsētas pašvaldībā, nodrošinot pāreju no institucionālas ilgtermiņa aprūpes sniegšanas uz kopienā balstītas aprūpes modeli un attīstīt ģimeniskai videi pietuvināta sociālā pakalpojuma pieejamību pašvaldības pensijas vecuma personām, saglabājot personas neatkarību un tās aprūpē iesaistīto ģimenes locekļu nodarbinātību.

Dienas režīms klientiem tiks plānots vadoties pēc individuālajām vajadzībām, piemēram, klients nosaka savu celšanās un ēšanas laiku, dzīvokļa ietvaros vienojas par brīvā laika pavadīšanu grupas (dzīvokļa) telpās un aktivitātēm ārpus. Sociālā darba speciālists veidos individuālas attiecības ar katru grupas (līdz 16 klienti) locekli, lai veidotos savstarpēja piesaiste un uzticamība. Speciālists reaģēs uz grupas locekļa individuālajām vajadzībām, ja nepieciešams piesaistīs citus darbiniekus. Tiks organizēta sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, t.sk. brīvprātīgo piesaiste, tādējādi veicinot brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādību. Atbilstoši klientu spējām, t.sk. ņemot vērā klienta veselības stāvokli, plānots nodrošināt maksimālu klienta iesaisti ikdienas darbībās, tādējādi saglabājot klienta neatkarību, piemēram, veikala apmeklēšana ar klientu.

Projektu realizē Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2. reformas “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.3.i. investīcijas “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir 16 200 000 eiro, t.sk. Atveseļošanās fonda finansējums ir 7 639 224 eiro un Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 8 560 776 eiro.

Projektu plānots pabeigt līdz 30.06.2026.

Projektu “3 sociālo aprūpes ēku būvniecība pensijas vecuma personām Mežezera ielā 5 (kadastra apz. 01000840198) un 3 sociālo aprūpes ēku būvniecība pensijas vecuma personām Jūrmalas gatvē (kadastra apz. 01000820087) Rīgas valstspilsētas pašvaldībā” Nr. 3.1.2.3.i.0/2/23/A/CFLA/003 administrē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments.