• di@riga.lv
    / +371 67026138

Pašvaldība paaugstinās energoefektivitāti vairākās izglītības iestādēs Rīgā

 

Rīgas pašvaldība ir parakstījusi līgumus ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par energoefektivitātes paaugstināšanas darbu veikšanu Rīgas Hanzas vidusskolas sporta zālē, Grostonas ielā 5A, Bērnu un jauniešu basketbola skolas “Rīga” ēkā Juglas ielā 16, Hokeja skolas “Rīga” ēkā Vietalvas ielā 15 k-1 un k-2, Rīgā.

Vietalvas
Juglas
Vietalvas
Juglas
Vietalvas
Juglas
Hanzas
Hanzas
Hanzas
Vietalvas Juglas Vietalvas Juglas Vietalvas Juglas Hanzas Hanzas Hanzas

Projektu mērķis ir energoefektivitātes uzlabošana, lai samazinātu ikgadējo primāro enerģijas patēriņu un sasniegtu enerģijas ietaupījumu, ieviešot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinošos pasākumus. Projektu īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šo objektu siltumapgādi. Papildus tiks samazināts siltumnīcefekta gāzu emisijas daudzums. Vienlaikus tiks uzlabots ēku vizuālais izskats un iekštelpu klimats, radot komfortablu vidi izglītības iestāžu audzēkņiem, pedagogiem un darbiniekiem, veidojot estētiski pievilcīgu pilsētvidi.

Projektu realizē Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu un investīciju virziena 1.2. “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.3.i. investīcijas “Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti” ietvaros.

Projektu kopējās izmaksas ir 4 215 746.59 eiro, t.sk. Atveseļošanās fonda finansējums ir 3 150 093.47 eiro un Rīgas pašvaldības finansējums – 1 065 653.12 eiro.

Projektus plānots pabeigt līdz 30.06.2025.

Būvdarbus Juglas ielā 16 veiks uzņēmējs SIA „LC būve”, savukārt Grostonas ielā 5A, Vietalvas ielā 15 k-1 un k-2 SIA “APSA BŪVE”.

Projektus “Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Rīgas Hanzas vidusskolas sporta zālē, Grostonas ielā 5A, Rīgā” Nr. 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/060, “Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Bērnu un jauniešu basketbola skolas “Rīga” ēkā Juglas ielā 16, Rīgā” Nr. 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/054, “Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Hokeja skolas “Rīga” ēkā Vietalvas ielā 15 k-1, Rīgā” Nr. 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/062 un “Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Hokeja skolas “Rīga” internāta ēkā Vietalvas ielā 15 k-2, Rīgā” Nr. 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/055 administrē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments.