• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas 2. slimnīcas jauno piebūvi un esošās ēkas pārbūvi projektēs SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”

Piektdien, 1. martā, norisinājās Rīgas 2.slimnīcas piebūves un esošās ēkas pārbūves Ģimnastikas ielā 1 metu konkursa devīžu atšifrējumu atvēršanas sanāksme, kurā par uzvarētāju atzīta SIA “OZOLA&BULA, arhitektu birojs”, kas saņēma godalgu 14 000 eiro apjomā.

 SIA “Rīgas 2. slimnīcas” attīstības projekts ir ne vien iespēja uzlabot mūsdienu medicīnas aprūpes kvalitāti, bet arī radīt arhitektoniski augstvērtīgu, funkcionāli pārdomātu un energoefektīvu vidi. Šis projekts nav tikai ēkas pārbūvēšana un labiekārtošana, bet gan solis ceļā uz nākotnes veselības aprūpi, kurai raksturīga inovācija un rūpīga plānošana. Ceru, ka labiekārtotās slimnīcas vide palīdzēs pacientiem justies labāk un ātrāk atgūt veselību,” devīžu atklāšanas pasākumā norādīja Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.

Rīgas 2. slimnīcas jauno piebūvi un esošās ēkas pārbūvi projektēs SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”
Rīgas 2. slimnīcas jauno piebūvi un esošās ēkas pārbūvi projektēs SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”
Rīgas 2. slimnīcas jauno piebūvi un esošās ēkas pārbūvi projektēs SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”
Rīgas 2. slimnīcas jauno piebūvi un esošās ēkas pārbūvi projektēs SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”
Rīgas 2. slimnīcas jauno piebūvi un esošās ēkas pārbūvi projektēs SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”
Rīgas 2. slimnīcas jauno piebūvi un esošās ēkas pārbūvi projektēs SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”
Rīgas 2. slimnīcas jauno piebūvi un esošās ēkas pārbūvi projektēs SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”
Rīgas 2. slimnīcas jauno piebūvi un esošās ēkas pārbūvi projektēs SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”
Rīgas 2. slimnīcas jauno piebūvi un esošās ēkas pārbūvi projektēs SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”
Rīgas 2. slimnīcas jauno piebūvi un esošās ēkas pārbūvi projektēs SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs” Rīgas 2. slimnīcas jauno piebūvi un esošās ēkas pārbūvi projektēs SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs” Rīgas 2. slimnīcas jauno piebūvi un esošās ēkas pārbūvi projektēs SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs” Rīgas 2. slimnīcas jauno piebūvi un esošās ēkas pārbūvi projektēs SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs” Rīgas 2. slimnīcas jauno piebūvi un esošās ēkas pārbūvi projektēs SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs” Rīgas 2. slimnīcas jauno piebūvi un esošās ēkas pārbūvi projektēs SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs” Rīgas 2. slimnīcas jauno piebūvi un esošās ēkas pārbūvi projektēs SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs” Rīgas 2. slimnīcas jauno piebūvi un esošās ēkas pārbūvi projektēs SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs” Rīgas 2. slimnīcas jauno piebūvi un esošās ēkas pārbūvi projektēs SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”

 Kopējais konkursa godalgu fonds bija 30 000 eiro, kas tika sadalīts atbilstoši žūrijas komisijas lēmumam par godalgu fonda sadalījumu. Ņemot vērā būtiskas atšķirības metu piedāvājuma funkcionālā risinājuma kvalitātē, žūrijas komisija nolēma trešo vietu nepiešķirt un godalgu fondu pārdalīt, attiecīgi piešķirot pirmo, otro vietu un trīs veicināšanas prēmijas.

  • Pirmo vietu un godalgu 14 000 eiro apmērā žūrijas komisija piešķīra SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”.
  • Otro vietu un godalgu 10 000 eiro apmērā žūrijas komisija piešķīra piegādātāju apvienībai SIA “DR ARHITEKTI” un AS “Palast Architekts”.
  • Žūrijas komisija piešķīra trīs veicināšanas godalgas, katru 2000 eiro apmērā SIA “DUAL arhitekti”, SIA “Lauder Architects” un SIA “AB3D”.

Īpašuma departaments pārbaudīs godalgoto vietu ieguvēju atbilstību konkursa nolikumā izvirzītajām profesionālās klasifikācijas prasībām. Kopumā žūrijas komisija atzina konkursu par veiksmīgu un ieteica sākt sarunu procedūru ar konkursa uzvarētāju.

Metu konkurss tika izsludināts 2023. gada 5. oktobrī. Kopumā arhitektūras metu konkursam tika iesniegti 12 meti. Metu vērtēšanas laikā tika saglabāta konkursa dalībnieku anonimitāte.

Metu konkursa mērķis ir iegūt arhitektoniski augstvērtīgu un funkcionāli pārdomātu, konkursa nolikumā un projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu metu SIA “Rīgas 2. slimnīca” piebūvei un lietderīgu, mūsdienu medicīniskās aprūpes prasībām atbilstošu, esošās ēkas pārbūvi Ģimnastikas ielā 1, kas ir konstruktīvi savienots ar esošo slimnīcas ēku, kā arī iegūt priekšlikumu/piedāvājumu teritorijas labiekārtojumam, un izvēlēties būvprojekta izstrādātāju.

Iesniegtos metus vērtēja kompetenta žūrija: žūrijas komisijas priekšsēdētājs Jānis Dripe, arhitekts, Latvijas Arhitektu savienības biedrs; žūrijas komisijas locekļi: Sandris Petronis, SIA “Rīgas 2. slimnīca” valdes priekšsēdētājs, Vladimirs Ozoliņš, Rīgas pašvaldības Īpašuma departamenta direktors, Anna Vasiļjeva, arhitekte, Rīgas pašvaldības Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes Arhitektu nodaļas arhitekte – projektu vadītāja, Gunita Kalīte, arhitekte, Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece, Uldis Balodis, arhitekts, Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis, Vita Rauhvargere, arhitekte, Latvijas Arhitektu savienības pārstāve.

Konkursa meti būs apskatāmi līdz 28. martam Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un dizaina institūtā 4. stāvā, Ķīpsalas ielā 6 darbdienās no plkst. 9:00 līdz 18:00.

 

Informāciju sagatavoja: Ineta Miglāne, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: ineta.miglane@riga.lv.