• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā pabeigti renovācijas darbi

Pagājušajā nedēļā tika pabeigti renovācijas darbi Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas ēkā, Bruņinieku ielā 24A. Atjaunots skolas vēsturiskā korpusa 2.stāvs. Kopējās investīcijas šajā projektā veidoja 495 863,83 eiro (ar PVN).

 Būvdarbu laikā tika atjaunotās vēsturiskās skolas ēkas Bruņinieku iela 24 2.stāva klašu telpas, gaitenis un mazā sporta/deju zāle ar kopējo atjaunojamo platību 619.2m2. Sporta zālē un mājturības kabinetā tika izbūvētas mehāniskās ventilācijas sistēmas. Atjaunojamās telpās tika nomainīti apkures radiatori un stāvvadi, elektroinstalācija, izbūvētas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā pabeigti renovācijas darbi
Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā pabeigti renovācijas darbi
Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā pabeigti renovācijas darbi
Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā pabeigti renovācijas darbi
Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā pabeigti renovācijas darbi
Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā pabeigti renovācijas darbi
Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā pabeigti renovācijas darbi
Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā pabeigti renovācijas darbi
Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā pabeigti renovācijas darbi
Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā pabeigti renovācijas darbi
Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā pabeigti renovācijas darbi
Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā pabeigti renovācijas darbi
Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā pabeigti renovācijas darbi
Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā pabeigti renovācijas darbi Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā pabeigti renovācijas darbi Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā pabeigti renovācijas darbi Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā pabeigti renovācijas darbi Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā pabeigti renovācijas darbi Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā pabeigti renovācijas darbi Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā pabeigti renovācijas darbi Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā pabeigti renovācijas darbi Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā pabeigti renovācijas darbi Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā pabeigti renovācijas darbi Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā pabeigti renovācijas darbi Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā pabeigti renovācijas darbi Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā pabeigti renovācijas darbi

Natālijas Draudziņas vidusskolas ēka ir iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis (aizsardzības Nr.7547, celta 1910.g.), atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecbas pieminekļa Rīgas pilsētas vēsturiskā centra (valsts aizsardzības Nr.7442) un UNESCO Pasaules un dabas mantojuma vietas Rīgas vēsturiskā centra (aizsardzības Nr.852) aizsardzības zonā.

 Būvdarbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma īsteno būvkompānija SIA “Baltic Construction Company”, bet būvuzraudzību veic uzņēmums SIA “IJ Vide”.

 Informāciju sagatavoja: Ineta Miglāne, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: ineta.miglane@riga.lv.