• di@riga.lv
    / +371 67026138

Atjaunota Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes ēka

Liela nozīme ir pašvaldības policijai, kura nodrošina sabiedrības drošību un kārtību, tāpēc ir nozīmīgi, ka policijas darbiniekiem ir labiekārtota un droša darba vide. Ņemot vērā, ka pašvaldības policija darbu veic diennakts režīmā, tad šis projekts turpmāk uzlabos policijas darbības efektivitāti, jo ir izveidotas ērtākas telpas, kas radīs sakārtotu un pievilcīgāku vidi. Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas darbi turpmāk samazinās ēkas uzturēšanai nepieciešamos izdevumus, ļaujot iepriekš tērētos līdzekļus novirzīt citu funkciju nodrošināšanai,” uzsver Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks.

Atjaunota Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes ēka
Atjaunota Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes ēka
Atjaunota Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes ēka
Atjaunota Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes ēka
Atjaunota Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes ēka
Atjaunota Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes ēka
Atjaunota Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes ēka
Atjaunota Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes ēka Atjaunota Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes ēka Atjaunota Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes ēka Atjaunota Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes ēka Atjaunota Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes ēka Atjaunota Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes ēka Atjaunota Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes ēka

Projekta īstenošana ir veicinājusi primārās enerģijas patēriņa samazinājumu gandrīz uz pusi (plānotais samazinājums – 52 008 kWh/gadā). Papildus tiks samazināts siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzums (plānotais samazinājums – 11,59 t/CO2 gadā). Vienlaikus uzlabots ēkas vizuālais izskats un iekštelpu klimats, radot komfortablu vidi pašvaldības policijas darbiniekiem un veidojot estētiski pievilcīgu pilsētvidi.

“Reaģējot uz notikumiem pasaulē, iekšējā drošība ir kļuvusi par vienu no mūsu valsts prioritātēm. Šā brīža drošības un kārtības izaicinājumi pasaules metropolēs apliecina, ka mums izlēmīgi jāstiprina mūsu drošības struktūras. Mēs nevaram atļauties zaudēt darbiniekus vai ļaut tiem strādāt neefektīvi. RPP Vidzemes pārvaldes ēkas sakārtošana ir viens no elementiem plašākā pasākumu kopumā, kuru esmu iedarbinājusi, lai stiprinātu mūsu pašvaldības policiju. Mums ir trīs galvenie darba virzieni – uzlabojam darba apstākļus, attīstām tehniskās iespējas un pats svarīgākais – mērķtiecīgi ceļam atalgojumu. Mūsu mērķis ir motivēta un izlēmīga pašvaldības policija, kas spēj efektīvi strādāt jaunajā drošības realitātē,” norāda Rīgas domes priekšsēdētāja vietniece Linda Ozola.

Projekta kopējās izmaksas ir 294 490 eiro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 176 694 eiro, valsts budžeta dotācija 6236 eiro, bet Rīgas pašvaldības līdzfinansējums – 111 560 eiro. Projektu administrēja Rīgas domes Īpašuma departaments.

Projekts realizēts Eiropas Savienības darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” gaitā.

Būvdarbus veica SIA „Laguta”.

Informāciju sagatavoja Solvita Brence-Kauste, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, tālr.: 29442982,
e-pasta adrese: solvita.brence@riga.lv