• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauno mācību gadu sākt vienotas skolas zīmē

276 Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jaunajam 2023./2024. mācību gadam, kurā trīs galvenās prioritātes izglītības jomā būs vienotā skola, STEAM programmu paplašināšana un pilnveide, kā arī pedagogu piesaiste. Lai jauno mācību gadu varētu aizvadīt labākās un piemērotākās telpās, skolās un bērnudārzos veikti vērienīgi remontdarbi, savukārt Rīgas pašvaldības policija (RPP) gatava parūpēties par bērnu un jauniešu drošību.

Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauno mācību gadu sākt vienotas skolas zīmē
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauno mācību gadu sākt vienotas skolas zīmē
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauno mācību gadu sākt vienotas skolas zīmē
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauno mācību gadu sākt vienotas skolas zīmē Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauno mācību gadu sākt vienotas skolas zīmē Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauno mācību gadu sākt vienotas skolas zīmē

Šogad galvaspilsētā darbosies 148 pirmsskolas izglītības iestādes, 101 skola, desmit sporta skolas, deviņas mūzikas un mākslas skolas un astoņas interešu izglītības iestādes.

“Skolu pāreja uz mācībām valsts valodā ir galvenā šī mācību gada prioritāte. Izglītības videi ir ļoti liela nozīme, tādēļ 2023. gadā pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma dažāda veida remontdarbi notiek/notiks 42 skolās un 53 pirmsskolās izglītības iestādēs.  Būvdarbi visās skolās nebeigsies līdz 1. septembrim un kādu laiku tos vajadzēs apvienot ar mācību procesu, jo tikai no šā gada jūnija līdz augusta sākumam bija iespēja pieteikties valsts aizdevumiem,” norāda Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.

 Vienota skola – pāreja uz mācībām tikai latviešu valodā

“Turpinot Skola2030 īstenošanu un pāreju uz vienotu skolu, Rīgas skolās esam godprātīgi un proaktīvi strādājuši, lai ar pieejamajiem resursiem skolēni, skolotāji un vecāki saņemtu un varētu pieredzēt labāku izglītības kvalitāti un brīvā laika aktivitātes. Protams, ir arī gana izaicinājumi, kas saistās ar skolotāju piesaisti un modernas vides nodrošināšanu, pie kā turpinām strādāt. Lai prieka pilns jaunais mācību gads Rīgas skolās un visiem ir gandarījums par sasniegto! “ uzsver Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina.

2023./2024. mācību gadā lielākais izaicinājums skolās būs Vienotas skolas veidošana, visās Rīgas pašvaldības skolās nodrošinot mācības latviešu valodā. Rīgā ir 51 skola, kuras līdz šim īstenoja mazākumtautību izglītības programmas. 17 skolās no tām tika īstenotas tikai mazākumtautību pamatizglītības programmas un sākot jauno mācību gadu apmācība latviešu valodā tiks nodrošināta 1., 4. un 7. klasēs. No 1. septembra tiks īstenota arī pirmsskolas izglītības iestāžu pāreja uz mācībām latviešu valodā. Līdz šim 86 bērnudārzi īstenoja mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu.

Šī iemesla dēļ noticis liels sagatavošanās process, gan iepriekšējā mācību gadā, gan vasaras laikā. Veikta virkne darbību, lai veiksmīgi nodrošinātu mācības latviešu valodā skolās 1., 4., un 7. klasēm. Veikta situācijas apzināšana skolās, aptaujāti pedagogi un skolu vadība. Izstrādāti rīcības virzieni nepieciešamo atbalsta pasākumu nodrošināšanai skolu vadības komandām un pedagogiem. Īstenoti pieredzes apmaiņas pasākumi, notikuši individuāli iestāžu apmeklējumi, lai iepazītos ar situāciju. Iegūta atgriezeniskā saite no izglītības iestāžu vadības komandām par pedagogu nodrošinājumu un papildu finanšu resursu plānošanu. Notikušas arī vairākas mācības pedagogiem, kā arī pārstrādāti mācību materiāli. Katrai skolai ir savs plāns un pasākumu kopums, kas palīdzēs atvieglot šo pāreju.

Sadarbībā ar “British Council” notiek sadarbības projekti skolu tīklošanās un savstarpējās skolu sadarbības veicināšanā.

Drošība jaunajā mācību gadā izglītības iestādēs un Rīgā kopumā

“Lai jaunais mācību gads visiem sāktos mierīgi un droši, aicinu vecākus ar bērniem pārrunāt svarīgākos noteikumus pilsētas ielās un skolās. Savukārt visus satiksmes dalībniekus aicinu šajās dienās būt īpaši modriem un pārliecināties par brīvu ceļu, pat ja luksoforā deg zaļā gaisma. Arī mēs no savas puses darīsim visu iespējamo, lai jaunais mācību gads visiem sāktos droši. Rīgas pašvaldības policija ir sagatavojusi daudzpusīgu rīcības plānu, kas sevī ietver gan preventīvos, gan operatīvos, gan arī izglītojošos pasākumus,” norāda Rīgas domes  priekšsēdētāja vietniece Linda Ozola.

Sākoties mācību gadam, no 31. augusta līdz 12. septembrim, RPP pastiprināti veiks izglītības iestāžu un tām piegulošo teritoriju, bērnu un jauniešu iecienītu pulcēšanās vietu regulāru apsekošanu. Balstoties risku analīzē un sadarbībā ar Valsts policiju, visā pilsētā RPP šajās vietās nodrošinās maksimālu policijas klātbūtni jeb “redzamību” 1.septembrī visu diennakti.

Rīgas pašvaldība pilsētā rīkos dažādus tematiskos pasākumus bērniem un jauniešiem. Savukārt RPP arī izglītības iestādēs organizēs izglītojoša rakstura pasākumus bērniem un jauniešiem.

Publisko vietu uzraudzībā tiks iesaistītas ne tikai auto patruļas, bet papildus tiks organizētas velo patruļas, kājnieku patruļas, turklāt būtisku atbalstu patruļām sniegs arī RPP Video novērošanas centra darbinieki.

Tāpat pastiprināti tiks kontrolēta sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes drošības noteikto prasību ievērošana pie izglītības iestādēm un to tuvumā. Kā katru gadu, notiks tirdzniecības vietu pārbaudes, veicot preventīvus pasākumus un nepieciešamības gadījumā veicot kontrolpirkumus.

Līdzīgi kā katru gadu, arī šogad RPP visa jaunā mācību gada laikā veiks preventīvus pasākumus nepilngadīgo personu aizsardzībā un likumpārkāpumu profilaksē, kā arī ikdienā pie izglītības iestādēm būs policijas stacionārās vai policijas auto patruļas.

Jaunas tehnikas un mācību materiālu nodrošinājums izglītības iestādēs

Šajā gadā pašvaldība turpinās izglītības iestādes nodrošināt ar jauniem datoriem mācību procesa nodrošināšanai un eksāmenu kārtošanas vajadzībām. Kopumā skolas tiks nodrošinātas ar 516 jauniem datoriem, interešu izglītības iestādes ar 40 datoriem, sporta skolas ar 45, mūzikas un mākslas skolas ar 44 datoriem, savukārt bērnudārzi saņems 167 jaunus portatīvos datorus un 14 interaktīvos ekrānus. Ir sākts Rīgas pašvaldības investīciju projekts “Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāžu – astoņu Rīgas vispārizglītojošo skolu nodrošinājums ar datortehniku un viedtehnoloģijām” ar mērķi modernizēt izglītības iestāžu infrastruktūru, kas nodrošinās kvalitatīvu, mūsdienīgu izglītību un mācību vidi skolās. Šim mērķim kopumā šogad investēti 2 027 680 eiro.

Skolām 2023. gada budžetā ir piešķirts pašvaldības budžeta finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei – 636 650 eiro apmērā, kā arī papildu pašvaldības budžeta papildu finansējums mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei skolēniem, kuri izglītību apgūst mazākumtautību programmās un ir jānodrošina pāreja uz mācībām valsts valodā – 155 920 eiro.

  1. gadā piešķirts papildus pašvaldības finansējums 900 000 eiro apmērā mācību priekšmeta “Dizains un tehnoloģijas” nodrošināšanai.

No 2023. gada septembra vispārizglītojošās skolās būs pieejami skolēnu sociāli emocionālo kompetenču dinamikas uzskaites un analīzes procesa nodrošināšanas pakalpojumu kopums – skolēnu labbūtības un mobinga mazināšanai skolās.

Turpinās projekts preventīvās programmas “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” projekts, kas orientēts uz iestāžu un bērnu vecāku sadarbību un izprotot sadarbības nozīmi problēmu risināšanā.

Situācija ar pedagogiem skolās un bērnudārzos

Sākot jauno mācību gadu, būs jāsaskaras ar pedagogu trūkumu un vakancēm latviešu valodas, matemātikas, datorikas, mūzikas u.c. mācību priekšmetos un sākumskolas pedagogu trūkumu. No 1. septembra skolām ir jānodrošina sabalansēta pedagogu slodze, šo prasību izpilde arī palielinās pedagogu vakanču skaitu.

Šajā mācību gadā sadarbībā ar Latvijas Universitāti tiek uzsākta pašvaldības iniciēta aktivitāte Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu pirmsskolas skolotāju palīgiem, kuri vēlas turpināt karjeru skolotāja amatā. Ar pašvaldības finansiālu atbalstu skolotāju palīgi iegūs pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību studiju programmā “Pirmsskolas skolotājs”. Pirmajā apmācību kursā ir pieteikušies 90 topošie pirmsskolas skolotāji un tas ir būtisks solis cilvēkresursu papildinājumam.

Ir izdota kārtība, kādā tiek piešķirta un atmaksāta mācību izdevumu kompensācija un segti ar pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi saistītie izdevumi Rīgas domes padotībā esošajās izglītības iestādēs, skolas izmanto šo iespēju, lai virzītu skolotājus pārprofilācijai cita mācību priekšmeta mācīšanai vai cita pedagoģiskā amata iegūšanai.

Aktualitātes interešu izglītībā

Kā viena no prioritātēm jaunajā mācību gadā tiek izvirzīta arī interešu izglītības STEM jomas aktivitāšu un programmu pieejamības paplašināšana kā arī izglītības satura pilnveidošana. No 51 skolas, kas līdz šim realizēja pamatizglītības mazākumtautību programmas interešu izglītībā, 33 skolas iesniegušas pieteikumus finansējuma piešķiršanai programmas īstenošanai 2023./2024. mācību gadā 1., 4. un 7. klašu grupām.

Nākamajā gadā plānots izstrādāt Rīgas Jaunatnes politikas īstenošanas plānu, lai nodrošinātu mērķtiecīgu Rīgas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanu un tās īstenošanas efektīvu koordināciju, radītu jaunatnes ekosistēmas izveidi.

Remontdarbi Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs

“Šogad esam noslēguši līgumus par 95 izglītības iestāžu remontdarbiem vai to labiekārtošanas darbiem. Līdz gada beigām plānots noslēgt līgumus vēl aptuveni 2,5 miljonu eiro apjomā, līdz ar to piesaistītās investīcijas un ieguldījums izglītības iestāžu remontdarbos šogad ir plānots aptuveni 30 miljonu eiro apmērā. Šis ieguldījums ir gan ēku energoefektivitātē, gan jaunos dabaszinātņu un tehnoloģiju jomu mācību centros, gan sporta infrastruktūras izveidē, gan ventilācijas un apkures sistēmu izbūvē, izglītības iestāžu iekštelpu un ārtelpas labiekārtošanā u.c., tas veicina izglītojamo iespējas – jaunas zināšanas un sportošanas iespējas, uzlabo izglītojamo un mācībspēku labbūtību, sniedz ieguldījumu pilsētvides sakārtošanā un veidošanā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, paaugstina ēku siltumtehniskās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkās un līdz ar to pašvaldības izmaksas, kā arī samazina CO2 emisijas. Izglītības iestāžu remontdarbi ir komplekss devums visas Rīgas attīstībai,” uzsver Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs Dainis Locis.

Kopumā telpu remontdarbi, ēku atjaunošanas un teritoriju labiekārtošanas darbi šogad notiek 42 skolās un 53 pirmsskolas izglītības iestādēs par kopējo līgumu summu 26,7 miljoni eiro.

Informāciju sagatavoja: Sindija Grāvere, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, tālrunis: +371 26207745, e-pasts: sindija.gravere@riga.lv ; Solvita Brence-Kauste, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, tālr.: 29442982,  e-pasts: solvita.brence@riga.lv