• di@riga.lv
    / +371 67026138

Veiks labiekārtošanas darbus Latviešu strēlnieku laukumā

Nacionālais attīstības plāns 2020 ERAF

 

2023.gada 14. aprīlī ir noslēgts līgums ar SIA “Tilts” par projekta “Par Latviešu strēlnieku laukuma daļas seguma atjaunošanu un labiekārtošanuprojektēšanas darbiem un būvdarbiem.

Veiks labiekārtošanas darbus Latviešu strēlnieku laukumā

Latviešu strēlnieku laukuma atjaunošanas projekta 2. kārtā iecerēts atjaunot atlikušo laukuma daļu 2600 m2 platībā. Projekta ietvaros ierīkos laukuma apgaismojumu un izvietos apstādījumus, uzstādīs mazās arhitektūras formas – soliņus, urnas, velosipēdu turētājus (posmā starp Kaļķu un Grēcinieku ielu līdz 11. novembra krastmalai).

Būvdarbus plānots pabeigt 2023. gada septembrī.

Kopējās 2. kārtas projekta izmaksas veido 696 035,94 eiro (ar PVN). No tām Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums ir 259 205, 42 eiro, Valsts budžeta dotācija ir 8 985,72 eiro, bet Rīgas domes līdzfinansējums ir 427 844,80 eiro apmērā.

Projekta nr. 5.5.1.0/20/I/004 “Latviešu strēlnieku laukuma atjaunošana” 1. un 2. kārtas realizācija notiek sadarbībā ar Valsts nekustamajiem īpašumiem.

Informāciju sagatavoja Solvita Brence-Kauste, Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, tālr.: 29442982,
e-pasta adrese: solvita.brence@riga.lv. Fotogrāfijas avots flickr.com