• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas pašvaldība realizē energoefektivitātes paaugstināšanas projektus izglītības, sporta un kultūras iestādēs

Rīgas domes Īpašuma departaments uzsācis vairāku projektu īstenošanu, kas paaugstinās energoefektivitāti pašvaldības ēkās, ilgtermiņā samazinot enerģijas patēriņu. Būvdarbi notiek Rīgas 63. vidusskolas ēkā Baltezera ielā 6, Rīgas 9. vidusskolas ēkā Stāmerienas ielā 8, Rīgas Jauno tehniķu centra ēkā Bauskas ielā 88,  sporta skolas “Arkādija” Rīgas sporta manēžas ēkā Kojusalas ielā 9 un Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Kultūras centra “Iļģuciems” ēkā Lidoņu ielā 27 k-2.

Projektu mērķis ir sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldības ēkās, tādējādi  samazinot pašvaldības izdevumus par siltumapgādi. Šo projektu īstenošana, veicot ēku ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšanu, uzlabos iekštelpu klimatu, ēku siltuma noturību, veicinās ne tikai primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, bet būs ieguldījums arī siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā. Visu projektu realizācijas rezultātā uzlabosies ēku vizuālais izskats, vienlaicīgi tiks nodrošināta komfortabla vide iestāžu audzēkņiem un personālam. Papildus sporta skolas “Arkādija” manēžas hallē esošais apgaismojums tiek mainīts pret regulējamu (dimmējamu) apgaismojumu, tas būtiski samazinās elektroenerģijas patēriņu. Projekta ietvaros paredzēts uzstādīt arī saules bateriju paneļus.

Kopējais projektu finansējums abām vidusskolām un Rīgas Jauno tehniķu centra ēkai ir 2475 708, 8 miljoni eiro, no tiem 2 104 351 miljoni eiro ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums. Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi sporta skolas “Arkādija” Rīgas sporta manēžas ēkā Kojusalas ielā 9 izmaksās 2 375 241, 41 eiro, no tiem 2 018 955, 00 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. Bet energoefektivitātes paaugstināšanas darbu Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Kultūras centra “Iļģuciems” ēkā Lidoņu ielā 27 k-2 kopējās izmaksas veido 847 935, 30 eiro, no tiem 700 000, 00 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Visi līgumi par projektu realizēšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgti laika posmā no jūlija beigām līdz septembra vidum. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2023. gadam. Projektus administrē Rīgas domes Īpašuma departaments.

Projekti tiek realizēti Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” ietvaros.

Informāciju sagatavoja: Solvita Brence-Kauste, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, tālr.: 29442982,
e-pasts: solvita.brence@riga.lv