• di@riga.lv
    / +371 67026138

Apkopoti rezultāti par kultūrvēsturisko būvju, sakrālā mantojuma un dzīvojamo māju atjaunošanu ar pašvaldības līdzfinansējumu Rīgā

Noslēdzoties 2021.gadam, Rīgas domes Īpašuma departaments apkopojis informāciju par pašvaldības programmas “Līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma, sakrālā mantojuma saglabāšanai un dzīvojamo māju atjaunošanai” rezultātiem.

Konkursā par līdzfinansējumu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai iesniegti 112 projekti. Pēc divām konkursa kārtām no tiem apstiprināti 88. Tikai divos no apstiprinātajiem gadījumiem, nespējot realizēt būvniecības procesu savlaicīgi, līdzfinansējums nav saņemts. Kopējā programmas budžeta summa pēc papildu līdzekļu piešķiršanas 2021.gadā bijusi 1 301 755.71 eiro, no kuriem izlietoti 1 213 698.37eiro.

Maksimālais līdzfinansējums vienam projektam ir ne vairāk kā 50% no attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 20 000 eiro kultūras pieminekļa restaurācijai un atjaunošanai, un ne vairāk kā 5000 eiro kultūras pieminekļa elementa- būvamatniecības izstrādājuma restaurācijai un atjaunošanai.

Programmā sakrālā mantojuma saglabāšanai, savukārt,  iesniegti 2 projekti, un abos gadījumos tas rezultējies ar līgumu par projektu īstenošanu. Kopējā programmas budžeta summa pēc papildu līdzekļu piešķiršanas bija 199 793.59 eiro, no kuriem izlietota visa summa.

Pašvaldības atbalsts sakrālā objekta saglabāšanai vienā saimnieciskajā gadā vienam atbalsta saņēmējam nevar pārsniegt 100 000 eiro. Līdzfinansējuma apmērs vienam būvprojektam nepārsniedz 5000 eiro.

Lai ar pašvaldības līdzfinansējumu palīdzību stimulētu dzīvojamo māju īpašniekus ieguldīt līdzekļus savu dzīvojamo māju atjaunošanā, tehniskā stāvokļa uzlabošanā un veiksmīgu energoefektivitātes prasību ieviešanā, izveidota un īstenota  līdzfinansējuma programma dzīvojamo māju atjaunošanai. Tai šajā periodā iesniegti 7 projekti, no kuriem apstiprināti 5. 4 no apstiprinātajiem bijuši “Rīgas namu pārvaldnieka” projekti, savukārt vienā gadījumā projekta pieteikumu iesniegusi biedrība. Tiesa, no apstiprinātajiem projektiem realizēts tikai viens. Kopējā programmas budžeta summa bija 75 250.69 eiro, no kuriem izlietoti 6491.74 eiro.

Konkrētās programmas norises cikls ilgst divus gadus- pirmajā dzīvojamo māju īpašnieki iesniedz savus projektus pašvaldībai, tie tiek izvērtēti un nepieciešamības gadījumā tajos tiek veikti labojumi un precizējumi. Pēc projekta pabeigšanas tiek izmaksāts apstiprinātais līdzfinansējums, kura apjoms ir noteikts 50% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Bīstamības novēršanas būvdarbu veikšanai tie ir ne vairāk kā 30 000 eiro un līdz 5000 eiro attiecīgā būvprojekta izstrādei. Siltināšanas projektiem tie ir ne vairāk kā 50 000 eiro būvdarbu veikšanai un līdz 1000 eiro attiecīgā būvprojekta izstrādei.

Sīkāka informācija par līdzfinansējuma programmu atrodama mājaslapā atjauno.riga.lv.