• di@riga.lv
    / +371 67026138

Pašvaldības līdzfinansējums sakrālā mantojuma objektu saglabāšanai 2023. gadā

Piektdien, 2021. gada 22. oktobrī Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija apstiprināja konkursa “Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums sakrālā mantojuma objektu saglabāšanai 2023. gadā” nolikumu.

Jau otro gadu pēc kārtas  uz pašvaldības līdzfinansējumu varēs pretendēt kulta celtnes, kuras ir valsts, reģiona, vietējās nozīmes kultūras pieminekļi vai būvētas līdz 1940. gadam un atrodas vienā no norādītajām teritorijām – valsts, reģiona, vietējās nozīmes kultūras pieminekļa aizsardzības zonā, Rīgas vēsturiskajā centrā vai tā aizsardzības zonā, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā vai Rīgas pilsētas teritorijas plānojumā noteikto apbūves aizsardzības teritoriju robežās.  Līdzfinansējuma programmā konkursa ietvaros pašvaldība piešķir finanšu līdzekļus bīstamības novēršanai ēkas tehniskajā stāvoklī vai restaurācijas darbu veikšanai ēkas oriģinālo elementu glābšanai.

Finansējuma intensitāte ir 100 % no apstiprinātā projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bet ne vairāk par 100`000 euro saimnieciskajā gadā katram atbalsta saņēmējam. Apstiprinātie projekti atbalsta saņēmējiem jāīsteno laika posmā no 01.01.2023 līdz 15.11.2023.

Konkursā iesniegtos projektus būs jāsniedz līdz 2022.gada 1. jūlijam plkst.9.00. Pieteikumus konkursam varēs iesniegt personiski Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, ievērojot instrukciju par distancēšanās prasībām, vai nosūtot ar kurjeru, adresējot Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldei Riharda Vāgnera ielā 5, Rīga, LV – 1050.

Projektu vērtēšana noritēs divos posmos – pirmajā posmā līdz 30.09.2022 lemjot par projekta atbilstību programmas nolikumam, bet otrajā apstiprinot projektus, kuriem būs pieejami pašvaldības līdzekļi. Projektu apstiprināšana noritēs pēc Rīgas domes saistošo noteikumu “Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu” apstiprināšanas un Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas lēmuma par Rīgas pilsētas pašvaldības apstiprinātā budžeta līdzekļu sadali starp finansiālā atbalsta programmām.

Rīgas pašvaldības līdzfinansējuma programma sakrālā mantojuma objektu  saglabāšanai tika aizsākta 2021. gadā un līdzfinansējumu saņēmuši divi iesniedzēji -Rīgas Svētā Jāņa Priekšteča (Kristītāja) pareizticīgo draudze Kalna ielā 21 un Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija Jēkaba ielā 9.

Plašāka informācija par konkursu “Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums sakrālā mantojuma objektu saglabāšanai 2023. gadā”, kā arī konkursa nolikums ir publicēta tīmekļa vietnē https://atjauno.riga.lv/