• di@riga.lv
    / +371 67026138

Mazina šķēršļus un uzlabo pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas kārtību dzīvojamo māju vai vēsturisko namu atjaunošanā

Lai motivētu namīpašniekus un mazinātu šķēršļus pilsētas mājokļu uzlabošanā, trešdien, 18.augustā, Rīgas domes sēdē deputāti pieņēma Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijā izskatītos grozījumus saistošajos noteikumos, kuri nosaka kārtību, kā no pašvaldības saņemt līdzfinansējumu dzīvojamo māju vai  vēsturisko namu atjaunošanā.

Mazina šķēršļus un uzlabo pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas kārtību dzīvojamo māju vai vēsturisko namu atjaunošanā

Rīgas domes Vidi degradējošā komisija, kura pašvaldībā ir atbildīgā institūcija par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju vai vēsturisko namu atjaunošanai vai saglabāšanai, ir saskārusies ar gadījumiem, kad īpašniekiem ir liegts saņemt pašvaldības atbalstu, jo to nevar saņemt nekustamā īpašuma nodokļa parāda dēļ kādam no dzīvokļu īpašnieku kopības. Dažiem no īpašniekiem tie ir ilgstoši krāti un bieži vien liela apmēra nodokļa parādi. Piemēram, miruša dzīvokļa īpašuma īpašnieka gadījumā ilgstoši netika nokārtoti mantojuma jautājumi. Vai arī nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir izveidojies citu nekustamo īpašumu dēļ. Šo un citu iemeslu dēļ ir negatīvi ietekmētas to kopīpašnieku tiesiskās intereses, kuram pieder mājokļi ar ievērojamu dzīvokļu skaitu.

Šobrīd spēkā esošie saistošie noteikumi nosaka kārtību, ka, ja kaut vienam dzīvojamo māju vai vēsturisko namu īpašniekam ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds Rīgā par iepriekšējo gadu un tas pārsniedz 50 eiro, Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija iesniegto projektu atstāj bez izskatīšanas. Pieņemtie grozījumi saistošajos noteikumos turpmāk pašvaldībā noteiks kārtību, ka, ja kaut vienam īpašniekam ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējo gadu un tas pārsniedz 50 eiro, iesniegto projektu komisija vērtēs, bet samazinās līdzfinansējuma apmēru proporcionāli parādnieka domājamai daļai īpašumā.

Ar mērķi motivēt daudzīvokļu dzīvojamo māju kopīpašniekus aktīvāk iesaistīties kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanā, Rīgas dome grozot saistošos noteikumus ievērojami, līdz pat 30 tūkstošiem eiro atkarībā no atjaunojamās dzīvojamās mājas dzīvokļu skaita, palielināja arī maksimālo līdzfinansējuma summu.  Turklāt jaunie nosacījumi paredz ar līdzfinansējumu 1000 eiro apmērā arī namīopašnieku projektēšanas izdevumu kompensācijai.

Saistošajos noteikumos pieņemtie grozījumi būs arī risinājums, lai motivētu dzīvokļu īpašniekus visos iespējamos gadījumos nekustamā īpašuma nodokļa parādu nomaksāt, tādējādi saglabājot stimulu tiem dzīvokļa īpašumu īpašniekiem, kuri vēlas saņemt pašvaldības atbalstu to atjaunošanā, tai pat laikā izpildot arī savas finansiālās saistības pret pašvaldības budžetu.

Šo saistošo noteikumu regulējums attiecināms kā uz dzīvokļa īpašumos sadalītajiem mājokļiem, tā arī uz Civillikuma 1067. panta izpratnē kopīpašumā esošiem mājokļiem.

Plašāka informācija par grozījumiem saistošajos noteikumus būs publicēta https://atjauno.riga.lv/

Informāciju sagatavoja: Baiba Kantiņa, Rīgas domes Īpašuma departamenta Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja, tālr. 67181181, e-pasts baiba.kantina@riga.lv

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde