• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sakrālā mantojuma saglabāšanas konkursā pieteikusies Rīgas Svētā Jāņa Priekšteča pareizticīgo baznīca un Rīgas Svētā Jēkaba katedrāle

Sakrālā mantojuma saglabāšanas konkursā pieteikusies Rīgas Svētā Jāņa Priekšteča pareizticīgo baznīca un Rīgas Svētā Jēkaba katedrāle

Trešdien, 30. jūnijā, noslēdzās pieteikšanās Rīgas domes izsludinātajam konkursam “Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums sakrālā mantojuma objektu saglabāšanai 2021.-2022. gadā”. Projektu pieteikumus konkursā iesniedza Rīgas Svētā Jāņa Priekšteča pareizticīgo baznīca un Rīgas Svētā Jēkaba katedrāle.
Rīgas Svētā Jāņa Priekšteča pareizticīgo baznīca ir pieteikusi Kalna ielā 21 ēkas jumta atjaunošanu, lai novērstu tā bīstamību. Savukārt Rīgas Svētā Jēkaba katedrāle ir iecerējusi veikt celtnes sienu un griestu orģinālās substances restaurācijas darbus.

Pašvaldība konkursa kārtībā piešķirs finanšu līdzekļus, lai atbalstītu bīstamības novēršanas pasākumus ēkas tehniskajā stāvoklī, vai veiktu restaurācijas darbus ēkas elementu (piemēram, logi, vitrāžas) oriģinālās substances glābšanai. Finansējuma intensitāte ir 100 % no apstiprinātā projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Papildus pašvaldība var piršķirt līdzfinansējumu kulta cetnes atjaunošanas projekta (tajā skaitā izpēte, eksperta slēdziena, saglabāšanas pasākumu programmas, konservācijas, restaurācijas, remontu un citu atjaunošanas darbu dokumentācijas izstrādes) izdevumu segšanai. Līdzfinansējuma intensitāte ir 50 % no attiecināmo izmaksu kopsummas.

Pašvaldības atbalsts sakrālā objekta saglabāšanai vienā saimnieciskajā gadā vienam atbalsta saņēmējam nevar pārsniegt 100 000 eiro. Savukārt līdzfinansējuma apmērs vienam projektam nevar pārsniegt 5000 eiro.

Šogad realizējamie projektu pieteikumi bija jāiesniedz līdz 30.jūnijam. Savukārt nākmgad realizējamo projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz šī gada 2. septembrim plkst.9.00.

Iepriekšminētos projektu pietekumus līdz šī gada 30.jūlijam  izvērtēs Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija, pamatojoties uz apstiprināto konkursa nolikumu.

Plašāka informācija par konkursu publicēta: https://atjauno.riga.lv/ .

Informāciju sagatavoja: Baiba Kantiņa, Rīgas domes Īpašuma departamenta Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja, tālr. 67181181, e-pasts baiba.kantina@riga.lv

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde