• di@riga.lv
    / +371 67026138

Atvieglo mazdārziņu iznomāšanas procedūru

Trešdien, 14. aprīlī, Rīgas domes sēdē deputāti atbalstīja grozījumus noteikumos, kas paredz optimizēt mazdārziņu teritorijas iznomāšanas procesu un atvieglot turpmāko noslēgto zemes nomas līgumu pārvaldīšanu.

Atvieglo mazdārziņu iznomāšanas procedūru

Līdzšinējā zemes nomas līgumu slēgšanas kārtība ir papildināta ar nomas līgumu termiņa pagarināšanas iespēju – tas nozīmēs, ka katru gadu nebūs jāslēdz jauns nomas līgums. Tāpat precizēta nomas maksas noteikšanas kārtība, kā arī zemes nomas līgumu nosacījumi papildināti ar izdevumu atlīdzināšanas kārtību par atkritumu apsaimniekošanu un zemesgabala atbrīvošanu, zemes nomas līgumam beidzoties.

Īpašuma departaments ir pilnvarots izskatīt jautājumu un dot piekrišanu tādu zemesgabalu nomas līgumu slēgšanai mazdārziņu uzturēšanai, ja tie atrodas ārpus teritorijas, kas Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam noteikta kā ģimenes dārziņu teritorija, vai, ja šie zemesgabali ir iekļauti līdzvērtīgās zemes kompensācijas fondā, bet Rīgas pilsētas zemes komisijas atzinums par to nodošanu īpašumā bijušajam zemes īpašniekam vai viņa mantiniekam nav pieņemts.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes projektu koordinatore Ilze Krūkle, tālr: 67026011, e-pasts: ilze.krukle@riga.lv.