• di@riga.lv
    / +371 67026138

Konkursam par pašvaldības līdzfinansējumu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai izsludināta otrā kārta

Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija ir izsludinājusi konkursa “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2021. gadā” II kārtu, kurai projektu pieteikumus var iesniegt līdz š.g. 23.aprīlim.

Līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai

Šogad Rīgas pilsētas pašvaldība budžetā ir apstiprinājusi 1 400 000 eiro lielu līdzfinansējumu. Konkursa pirmajā kārtā tika saņemti 105 projektu pieteikumi, tomēr daļu no tiem atstāja bez izskatīšanas, jo tie neatbilda konkursa nolikumā noteiktiem kritērijiem.

Rīgas domes Vidi degradējošā būvju komisija pieņēma lēmumu izsludināt konkursam II kārtu, kurai projektu pieteikumus namīpašnieki var iesniegt līdz š.g. 23. aprīlim plkst. 9.00. Projektu pieteikumus atbilstoši instrukcijai ir jāiesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Kalēju ielā 10. Vai arī nosūtot pa pastu vai ar kurjeru norādot adresātu – Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldei, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050

Konkursā II kārtā iesniegtie projekti arī būs jāīsteno līdz š. g. 15. novembrim.  Finansējumu pašvaldība namīpašniekam  izmaksās tikai pēc būvdarbu pabeigšanas, pilna norēķina veikšanas ar darbu veicēju un to pieņemšanas.

Jau sesto gadu pēc kārtas Rīgas pilsētas pašvaldība rīko konkursu līdzfinansējuma piešķiršanai kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai. Ja 2016. gadā namu īpašnieki ar pašvaldības līdzfinansējumu atjaunoja 20 ēkas, tad pagājušajā gadā ar pašvaldības līdzfinansējumu tika atjaunotas jau 75 kultūrvēsturiskās ēkas tika īstenoti dažāda mēroga projekti.

Konkursā namīpašniekiem ir iespēja pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu ēkas atjaunošanas vai restaurācijas darbiem 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 20 000 eiro kultūras pieminekļa saglabāšanai, kā arī ne vairāk kā 5000 eiro ēkas elementu atjaunošanai vai restaurācijai. Pašvaldības līdzfinansējums namīpašniekam tiek piešķirts kompensācijas veidā tikai pēc konkursā pieteiktā projekta īstenošanas un visu projekta ieviešanas izmaksu veikšanas no īpašnieka puses.

Plašāka informāciju par konkursu ir publicēta https://atjauno.riga.lv