• di@riga.lv
    / +371 67026138

Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve

Rīgas Angļu ģimnāzija atrodas Pārdaugavā, Zvārdes ielā 1. Skola, kuru agrāk sauca par Rīgas 4. vidusskolu, ir vispārējās vidējās izglītības iestāde, kurā tiek īstenota padziļināta angļu valoda apmācība. 2019./2020. mācību gadā skolā mācās 1065 skolēni. Plānots, ka līdz 2020. gada beigām tiks uzcelta un labiekārtota skolas jaunā piebūve. Ēkā tiks izveidotas mācību telpas 7.-12. klasēm, multifunkcionāli fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabineti, auditorijas, laboratorijas un bibliotēka ar inovatīviem informācijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumiem mācību procesa nodrošināšanai.

15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve

Skolas ēkas vēsture

Tagadējo skolas ēku sākta celt 1931. gadā agrākās Borherta muižas teritorijā Mārupītes krastos. Pēc ēkas pabeigšanas uz to pārcēlās Latvijas Evaņģēliskās luteriskās baznīcas ģimnāzija. Savukārt pēc Latvijas okupācijas 1940. gada rudenī Latvijas PSR valdība ģimnāziju slēdza, bet skolas ēka nepalika tukša. Tajā darbu sāka Rīgas pilsētas 4. vidusskola. 1989. gada decembrī skolas skolotāju, skolēnu un vecāku konferencē tika pieņemts lēmums par skolas nosaukuma maiņu un 1990. gada 2. martā skolu nosauca par Rīgas Angļu ģimnāziju.

1999. gadā Rīgas angļu ģimnāzijā mācījās 1218 skolēni. 2001. gada rudenī, reorganizējot mācību iestādes, skolai pievienoja Rīgas 8. pamatskolu. Skola atradās divās vietās: Zvārdes ielā 1 un Atgāzenes ielā 26. Kopumā skola mācījās vairāk nekā 1500 skolēnu. Abām ēkām bija nepieciešams kapitālais remonts un rekonstrukcija. Atgāzenes ielā esošās ēkas stāvoklis bija pat kritisks. Lai arī daudz līdzekļu tika ieguldīti Atgāzenes ielas ēkas sakārtošanai, nodrošināt pilnvērtīgu mācīšanos tik tālu vienai no otras esošās ēkās bija ļoti grūti. Tāpēc no 2004. gada 1. septembra visi skolēni sāka mācīties tikai Zvārdes ielā, aktualizējot jautājumu par skolas rekonstrukciju. Mācību telpas tika izveidotas pat vecajā Borherta muižas ēkā.

Skolas tālāku attīstību būtiski ietekmēja īpašuma tiesību sakārtošana. Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca atguva savus īpašumus Zvārdes ielā 1. Tika noslēgts bezmaksas līgums starp Rīgas domi un baznīcu par telpu izmantošanu, ar kuru Rīgas dome apņēmās veikt ēkas uzturēšanu, bet baznīca nepieprasīja īres maksu. No 1999. līdz 2002. gadam, pateicoties SIA „Rīgas nami”, tika uzcelta labiekārtota sporta zāle, izremontēta muižiņas ēka un labiekārtotas skolas telpas. Tika sakārtota skolas teritorija, sākās skolas ēkas renovācijas darbi – tika nomainīti logi, ēkas jumts.

2002. gadā Rīgas dome no Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas nopirka īpašumu, uz kura atradās Rīgas Angļu ģimnāzija. Tā radās iespēja ieguldīt lielākus līdzekļus skolas tehniskajā nodrošinājumā – iekārtot automātisko skolas apkures sistēmu, sakārtot skolas žogu un sākt skolas parka atjaunošanu.

Jaunās piebūves projekts

2019. gada 8. augustā Rīgas domes Īpašuma departaments un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza līgumu par ERAF līdzfinansējumu projekta „Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecību, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu” īstenošanai.

Projekta kopējās izmaksas ir 10,9 miljoni eiro, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 4,53 miljoni eiro.

Projekts paredz, ka pie Rīgas Angļu ģimnāzijas ēkas (Zvārdes ielā 1) izbūvēs jaunu piebūvi ar mācību telpām 7.-12. klasēm, kurā veidos ergonomisku mācību vidi, ieviesīs inovatīvus informatīvus un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus, izveidojot jaunus dabaszinātņu un matemātikas kabinetus, auditorijas, laboratorijas un bibliotēku. Paralēli ģimnāzijas audzēkņiem izbūvēs jaunu sporta infrastruktūru, lai veicinātu arī viņu iespējas aktīvi sportot un atpūsties. Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināta izglītojamo vajadzībām atbilstoša mācību vide, nepieciešamais aprīkojums, iegādāta programmatūra kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai, kas uzlabos ne tikai ģimnāzijas ēkas vizuālo izskatu un pieguļošās teritorijas labiekārtojumu, bet arī atvieglos kompetenču pieejas ieviešanu vispārējās izglītības saturā.

Šobrīd būvobjektā Borherta muižiņā un palīgēkā notiek demontāžas un pamatu atsegšanas darbi. Cokola stāvu paredzēts pārveidot par garderobi un ierīkot citas skolai nepieciešamās telpas. Jaunajā skolas piebūvē tiek turpināta fasādes montāža, ir izveidoti visi nepieciešamie inženiertīkli, paralēli visos stāvos tiek veikti apdares darbi. Kopumā paveikti 60 % no plānotajiem darbiem. Šonedēļ tiks ierakta pēdējā ugunsdzēsības ūdens tvertne, pēc tam autostāvvietas teritorijā tiks izbūvēti nepieciešamie inženiertīkli pirms bruģēšanas un labiekārtošanas darbu uzsākšanas.

Ir pabeigti būvkonstrukciju betonēšanas darbi, tajā skaitā sienu un starpsienu mūrēšanas darbi. Ir pabeigta jumta izbūve un logu montāža. Tiek izbūvēti ventilācijas stāvvadi un uzsākta ūdensvada cokolstāva ierīkošana. Piebūvē izvietota apkures sistēma un uzstādītas dzelzsbetona kāpnes.

Tuvāko divu mēnešu laikā būvobjektā tiek plānota Borherta muižiņas jumta pārbūve un palīgēkas apdares darbi. Tiks pilnībā pabeigta jaunās piebūves fasādes montāža, kā arī esošās skolas apdare. Turpināsies teritorijas labiekārtošana, kā arī jaunās piebūves apdares darbi, durvju montāža un inženiertīklu izbūve.

Paralēli notiek arī teritorijas labiekārtošanas darbi. Ir pabeigta celiņu bruģēšana, jo siltā ziema bija ļoti labvēlīga teritorijas labiekārtošanai. Ir piegādātas un uzstādītas sporta un fiziskās atpūtas laukuma iekārtas. Bērnu rotaļu laukumos uzklāts gumijas mulčas segums, bet stadionā pilnībā uzklāts asfalta segums. Pirms šo labiekārtošana darbu veikšanas, teritorijā tika sakārtoti ārējie ūdens, kanalizācijas un siltuma tīkli. Skolas teritorijā ir uzstādīti jauni apgaismojuma stabi un gaismekļi.

Skolas sporta laukumā, kad ārā ir atbilstoši laikapstākļi, tiek klāta gumijas seguma apakškārta. Pie labvēlīgiem laika apstākļiem tā tiks pabeigta pāris dienu laikā un tiks uzsākts gumijas seguma virskārtas ieklāšana. Pēc visa gumijas seguma ieklāšanas darbu pabeigšanas un līniju uzlikšanas ap sporta laukuma tiks izveidots žogs, un līdz ar to skolas sporta stadions būs pilnībā pabeigts.

Būvdarbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma īsteno būvkompānija „Arčers”, bet autoruzraudzību veic uzņēmums „Graf X”.