• di@riga.lv
    / +371 67026138

Pašvaldība pārņems īpašumā ēku VUGD depo ēku Akmeņu ielā 17

Šodien, 4.febuārī, sasauktajā sanāksmē par VUGD depo ēku Akmeņu ielā 17 Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Oļegs Burovs uzdeva atbildīgajām pašvaldības institūcijām divu nedēļu laikā izvērtēt sociālā atbalsta statusa piemērošanas iespējas ēkā mītošiem iedzīvotājiem, kuri šobrīd izmanto telpas bez tiesiska pamata.

Ziņa - Pašvaldība pārņems īpašumā ēku VUGD depo ēku Akmeņu ielā 17

Pašvaldība VUGD depo ēku Akmeņu ielā 17 plāno līdz 1.aprīlim pārņemt savā īpašumā un Rīgas domes Īpašuma departaments telpu atbrīvošanas jautājumus ar iedzīvotājiem risinās līdz 1.jūlijam.

Nekustamais īpašums Akmeņu ielā 17, Rīgā, ir Rīgas pilsētas pašvaldībai vēsturiski piederošs īpašums un Zemesgrāmatā reģistrēts 1998. gadā. Nekustamā īpašuma sastāvā ir zemes gabals ar kopējo platību 5041 m2 ar VUGD depo ēku, četrām palīgceltnēm un  atsevišķām pagalma izbūvēm.

VUGD depo ēka ir būvēta apmēram 1910. gadā kā ugunsdzēsības depo ar dzīvojamajām telpām personālam. Saskaņā ar 1998. gada tehniskās inventarizācijas lietu ēka atrodas 16 telpu grupas, kas apzīmētas kā dienesta dzīvokļi. 2002. gada tehniskās inventarizācijas lietā norādītas 15 telpu grupas ar šādu izmantošanas veidu, kā arī viesnīcas telpu grupa. Pašreizējais nekustamā īpašuma lietotājs ir  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas nodaļas pārvalde.

VUGD ir informējis Rīgas pašvaldību, ka līdz 1.aprīlim plāno pārcelties uz jaunām telpām un pēc telpu atstāšanas plāno ēkai atslēgt siltumu, elektrību un visus citus komunālos pakalpojumus un nodot īpašumu Rīgas pašvaldības pārvaldībā. No VUGD puses iedzīvotāji, kuri telpas izmantojuši bez tiesiska pamata vairākkārtīgi ir bijuši informēti, kad tika uzsākti jaunās depo ēkas projektēšanas darbi, tomēr iedzīvotāji to līdzšim ir ignorējuši.

Rīgas domes Mājokļu departaments sanāksmē informēja, ka astoņas ēkā mītošās ģimenes ir vērsušās departamentā ar lūgumu  atrisināt jautājumu par dzīvesvietu pēc tam, kad VUGD atbrīvos vēsturiskās telpas. Šobrīd šis jautājums tiek izvērtēts. Ēkā kopumā ir piedeklarējušās 26 personas, no kurām 8 personas ir pārdeklarējošas, bet pret  5 uzsāktas administratīvas lietas par deklarētās vietas anulēšanu.

Sanāksmē piedalījās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks Andrejs Vasiļevskis,  Rīgas domes Īpašuma departamenta direktore Aija Rimicāne, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktors Anatolijs Aļeksejenko, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālā dienesta vadītājs Ervins Alksnis, kā arī Rīgas domes deputāti.

Informāciju sagatavoja: Baiba Gailīte, Rīgas domes Īpašuma departamenta Komunikācijas nodaļas vadītāja, tālr. 67037357, mob.tālr.26555927, e-pasts: baiba.gailite@riga.lv