• di@riga.lv
    / +371 67026138

Aicina piedalīties Mežaparka jaunās sākumskolas ēkas apbūves ieceres metu konkursā

Rīgas domes Īpašuma departaments ir izsludinājis Mežaparka jaunās sākumskolas ēkas apbūves ieceres metu konkursu nekustamajā īpašumā Rīgā pie Kokneses prospekta un Sudraba ielas krustojuma.

Izsludinātā metu konkursa mērķis ir iegūt arhitektoniski augstvērtīgu un funkcionāli pārdomātu, konkursa nolikumā un projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu metu sākumskolas ēkai, kurā iespējams īstenot jaunu, uz kompetencēm balstītu izglītības programmu, radot ergonomisku mācību vidi, veidojot multifunkcionālas telpas ar mobilām grupēšanas/pārdalīšanas iespējām, ar praktisko darbu zonām, piemērotu darbam grupās un mācību aktivitāšu maiņai un tehnoloģijām bagātu vidi.

Konkursam iesniegtos metu piedāvājumus vērtēs žūrijas komisija, kuru vadīs arhitekts Jānis Dripe. Komisijā darbosies Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja Arta Goldberga un arhitekte Anna Vasiļjeva, Rīgas pilsētas Būvvaldes Kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece Agrita Madarniece, Latvijas arhitektu savienības pārstāvji: arhitekti Daiga Dzedone un Miķelis Putrāms, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora vietnieks Ivars Balamovskis, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes arhitekts Nauris Pilāns. Konkursa materiāli elektroniskā formā ir pieejami konkursa mājaslapā: http://meturdid.riga.lv/.

Kopējais konkursa godalgu fonds ir 20 tūkstoši eiro. Pirmās vietas godalgai ir paredzēti desmit tūkstoši eiro, otrās vietas godalgai pieci tūkstoši eiro, bet trešās vietas – divi tūkstoši eiro. Ir paredzētas arī divas veicināšanas balvas – katra 1500 eiro vērtībā.

Metu piedāvājumi, kas noformēti atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 404. kabinetā vai jāatsūta pa pastu līdz 2018. gada 26. septembrim plkst. 15.00. Pēc norādītā termiņa iesniegtie metu piedāvājumi izskatīšanai netiks pieņemti.

Plašāka informācija par metu konkursu ir publicēta Rīgas pašvaldības mājaslapā: www.riga.lv, Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: www.rdid.lv, konkursa mājaslapā: http://meturdid.riga.lv/ un Latvijas Arhitektu savienības mājaslapā: www.architektura.lv/.