• di@riga.lv
    / +371 67026138

Trim Rīgas ģimnāzijām iecerētas jaunas piebūves dabaszinātņu apguvei ar inovatīvām informācijas tehnoloģijām

Pirmdien, 14. maijā, Rīgas domes Pilsētas īpašumu komitejas sēdē lems par Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējuma piesaisti Rīgas Angļu ģimnāzijas (Zvārdes ielā 1), Rīgas Klasiskās ģimnāzijas (Purvciema ielā 38) un Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas (Ruses ielā 22), lai celtu jaunas piebūves, kur varēs apgūt dabaszinātnes ar inovatīvām informācijas tehnoloģijām.

Trim Rīgas ģimnāzijām iecerētas jaunas piebūves dabaszinātņu apguvei ar inovatīvām informācijas tehnoloģijām
Trim Rīgas ģimnāzijām iecerētas jaunas piebūves dabaszinātņu apguvei ar inovatīvām informācijas tehnoloģijām
Trim Rīgas ģimnāzijām iecerētas jaunas piebūves dabaszinātņu apguvei ar inovatīvām informācijas tehnoloģijām
Trim Rīgas ģimnāzijām iecerētas jaunas piebūves dabaszinātņu apguvei ar inovatīvām informācijas tehnoloģijām Trim Rīgas ģimnāzijām iecerētas jaunas piebūves dabaszinātņu apguvei ar inovatīvām informācijas tehnoloģijām Trim Rīgas ģimnāzijām iecerētas jaunas piebūves dabaszinātņu apguvei ar inovatīvām informācijas tehnoloģijām

„Projekta mērķis ir pie trim Rīgas ģimnāzijām izbūvēt jaunas telpas, lai nodrošinātu audzēkņiem iespēju apgūt ķīmiju, fiziku, bioloģiju, dabas zinības, robotiku un informātiku ergonomiskā mācību vidē. Telpas tiks aprīkotas ar skolotāja un audzēkņu darbam nepieciešamo tehnoloģisko aprīkojumu, kurā tiks izmantoti inovatīvi informācijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumi,” stāsta Rīgas domes Pilsētas īpašumu komitejas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

Lai ģimnāzijās radītu inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mācību vidi, projekta īstenotāji veikuši situācijas izpēti, kā arī konsultējušies ar tehnoloģiju nozares ekspertiem.

„Mūsdienīgam izglītības procesam skolās ir ārkārtīgi nepieciešama atbilstoša tehnoloģiju infrastruktūra, tostarp, kvalitatīvs interneta pieslēgums ar atbilstošu jaudu grupu darbam, laboratorijas eksperimentiem ķīmijā un dabaszinātnēs, datortehnoloģijas. Tāpēc šādai pieejai būtu jākļūst par pamatprincipu jebkuras skolas renovācijā un modernizācijā,” atzīst Renāte Strazdiņa, „Microsoft Latvia” vadītāja. „Esmu gandarīta, ka notiek šādas konsultācijas ar nozares pārstāvjiem, lai nodrošinātu iespējami plašu skatījumu uz attīstības tendencēm.”

Projekta īstenošanas laikā tiks ņemtas vērā ģimnāziju šī brīža un nākotnes vajadzības. Tāpēc ir paredzēts izmantot dažādas modularitātes pakāpes tehnoloģiskos risinājumus, kas skolotājiem un audzēkņiem radīs iespēju elastīgi un maksimāli izmantot jaunās telpas, kurās paredzēts ierīkot arī auditorijas, lasītavas, grāmatu glabātuves, garderobes, darba telpas skolotājiem un dažāda veida palīgtelpas.

Projektus ir plānots īstenot līdz 2020. gadam. Projektu kopējās izmaksas ir aptuveni 26,2 miljoni eiro, no tiem vairāk nekā 8,1 miljonu eiro apmērā plānots piesaistīt kā ERAF fonda līdzfinansējumu.

Informāciju sagatavoja: Baiba Gailīte, Rīgas domes Īpašuma departamenta Komunikācijas nodaļas vadītāja, tālr.: 67037357; mob.t ālr.: 26555927; e-pasts: baiba.gailite@riga.lv