• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Zemes starpgabals Vestienas ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 071 1105; kadastra apzīmējums 0100 071 1100)

  1. Sākums
  2. »
  3. Starpgabals
  4. » Zemes starpgabals Vestienas ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 071 1105; kadastra apzīmējums 0100 071 1100)
Adrese: Vestienas iela, Rīga (kadastra Nr.0100 071 1105; kadastra apzīmējums 0100 071 1100)
Platība: 448 m²
Cena: 9200 EUR
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037505
E-pasts: inese.kalnina@riga.lv

Pirmpirkuma tiesības var realizēt tikai zemes starpgabalam piegulošā zemesgabala īpašnieks vai visi kopīpašnieki kopīgi, ja to īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā.
Ja pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, to starpā 11.09.2020. plkst.11.00, Riharda Vāgnera ielā 5 (219.telpā), Rīgā, tiks rīkota izsole.
Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 02.09.2020.
Izsoles solis: 90 EUR.