• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Zemes starpgabals Pildas ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 071 1359; kadastra apzīmējums 0100 071 0266)

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Starpgabalu pārdošana
  6. »
  7. Zemes starpgabals Pildas ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 071 1359; kadastra apzīmējums 0100 071 0266)
Adrese: Pildas iela, Rīga (kadastra Nr.0100 071 1359; kadastra apzīmējums 0100 071 0266)
Platība: 105 m2
Cena: 5200 EUR
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67012599

Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 09.09.2024.

Izsoles solis: 50 EUR.

Ja pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, to starpā 19.09.2024. plkst. 10.00, Riharda Vāgnera ielā 5 (219.telpā), Rīgā, tiks rīkota izsole.

Pirmpirkuma tiesības var realizēt tikai zemes starpgabalam piegulošā zemesgabala īpašnieki vai visi kopīpašnieki kopīgi, ja to īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā.