• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Zemes starpgabals Liesmas ielā 3A, Rīgā (kadastra Nr.01001070656; kadastra apzīmējums 01001070640)

  1. Sākums
  2. »
  3. Starpgabals
  4. » Zemes starpgabals Liesmas ielā 3A, Rīgā (kadastra Nr.01001070656; kadastra apzīmējums 01001070640)
Adrese: Liesmas iela 3A, Rīga (kadastra Nr.01001070656; kadastra apzīmējums 01001070640)
Platība: 1351 m²
Cena: 31200 EUR
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037505
E-pasts: inese.kalnina@riga.lv

Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 18.08.2020.

Izsoles solis: 300 EUR.

Ja pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, to starpā 28.08.2020. plkst.11.00, Riharda Vāgnera ielā 5 (219.telpā), Rīgā, tiks rīkota izsole.

Pirmpirkuma tiesības var realizēt tikai zemes starpgabalam piegulošā zemesgabala īpašnieks vai visi kopīpašnieki kopīgi, ja to īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā.