• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Zemes starpgabals Kārsavas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 071 1121)

  1. Sākums
  2. »
  3. Starpgabals
  4. » Zemes starpgabals Kārsavas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 071 1121)
Adrese: Kārsavas iela, Rīga (kadastra apzīmējums 0100 071 1121)
Platība: 298 m²
Cena: 4700 EUR
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037505
E-pasts: inese.kalnina@riga.lv

Pirmpirkuma tiesības var realizēt tikai zemes starpgabalam piegulošā zemesgabala īpašnieks vai visi kopīpašnieki kopīgi, ja to īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā.
Ja pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, to starpā 13.03.2020. plkst.11.00, Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā, tiks rīkota izsole.
Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 04.03.2020.
Izsoles solis: 50 EUR.