• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Zemes starpgabals bez adreses, Rīgā (kadastra Nr.0100 099 0643; kadastra apzīmējums 0100 099 0642)

  1. Sākums
  2. »
  3. Starpgabals
  4. » Zemes starpgabals bez adreses, Rīgā (kadastra Nr.0100 099 0643; kadastra apzīmējums 0100 099 0642)
Adrese: bez adreses, Rīga (kadastra Nr.0100 099 0643; kadastra apzīmējums 0100 099 0642)
Platība: 109 m²
Cena: 2655 EUR
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037505
E-pasts: inese.kalnina@riga.lv

Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 18.08.2020.

Izsoles solis: 30 EUR.

Ja pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, to starpā 28.08.2020. plkst.11.00, Riharda Vāgnera ielā 5 (219.telpā), Rīgā, tiks rīkota izsole.

Pirmpirkuma tiesības var realizēt tikai zemes starpgabalam piegulošā zemesgabala īpašnieks vai visi kopīpašnieki kopīgi, ja to īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā.