• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Zemes starpgabals Bauskas ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 073 0694; kadastra apzīmējums 0100 073 0205)

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Zemes starpgabals Bauskas ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 073 0694; kadastra apzīmējums 0100 073 0205)
Adrese: Bauskas iela, Rīga (kadastra Nr.0100 073 0694; kadastra apzīmējums 0100 073 0205)
Platība: 123 m2
Cena: 3700 EUR
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037505

Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 30.04.2024.

Izsoles solis: 40 EUR.

Ja pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, to starpā 16.05.2024. plkst.09.30, Riharda Vāgnera ielā 5 (219.telpā), Rīgā, tiks rīkota izsole.

Pirmpirkuma tiesības var realizēt tikai zemes starpgabalam piegulošā zemesgabala īpašnieks vai visi kopīpašnieki kopīgi, ja to īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā.